Mobilnost i suradnja

Ministri EU-a usuglasili su se udvostručiti udio studenata visokog obrazovanja koji završavaju razdoblje studiranja ili osposobljavanja u inozemstvu na 20 % do 2020. Potpora mobilnosti i dalje je u središtu programa Erasmus+, programa Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje.

O čemu je riječ?

„Mobilnost u cilju učenja“ prilika je za učenike i studente da razviju vrijedne vještine i prošire svoje vidike odlaskom u inozemstvo radi studiranja ili osposobljavanja. Prednosti mobilnosti dobro su poznate. Anketa među mladim Europljanima (u dobi između 15 i 30 godina) pokazala je da više od 90 % njih smatra da je važno dobiti priliku za iskustvo mobilnosti.

Ministri EU-a usuglasili su se udvostručiti udio studenata visokog obrazovanja koji završavaju razdoblje studiranja ili osposobljavanja u inozemstvu na 20 % do 2020. Potpora mobilnosti i dalje je u središtu programa Erasmus+, programa Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje.

Ako ste student kojeg zanima mogućnost studija ili osposobljavanja u inozemstvu, započnite avanturu preuzimanjem mobilne aplikacije Erasmus+ koja služi kao vodič prije, za vrijeme i nakon razdoblja mobilnosti.

Zašto je to potrebno?

Odlazak na studiranje ili osposobljavanje u inozemstvo osobama olakšava razvoj profesionalnih, društvenih i međukulturnih vještina i pridonosi povećanju mogućnosti zapošljavanja. Studenti s iskustvom mobilnosti imaju bolje izglede za zaposlenje u roku od godinu dana nakon što diplomiraju nego oni koji ne sudjeluju u takvim programima. 93 % studenata visokog obrazovanja kaže da nakon iskustva mobilnosti više cijene druge kulture; 84 % usavršilo je strane jezike; a 80 % smatra da im se sposobnost rješavanja problema poboljšala nakon tog iskustva. Studija učinka programa Erasmus pokazala je da 9 od 10 poslodavaca pri zapošljavanju traži transverzalne vještine (rješavanje problema, timski rad, znatiželja), iste one vještine koje studenti stječu obrazovnim iskustvom u inozemstvu.

Mobilnost i prekogranična suradnja mogu doprinijeti i premošćivanju jaza u vještinama jačanjem konkretnih vještina koje se traže na modernom tržištu rada. Primjer je takve suradnje inicijativa za mogućnosti stažiranja u digitalnom području kojom se studentima svih disciplina pruža prilika da steknu praktična digitalna iskustva.

Razvoj novih oblika prekogranične suradnje pridonijet će i poboljšanju kvalitete visokog obrazovanja te olakšati priznavanje akademskih kvalifikacija stečenih u inozemstvu.

Što je dosad učinjeno?

Europski prostor visokog obrazovanja (Bolonjski proces) doveo je do dalekosežnih promjena koje olakšavaju studiranje i osposobljavanje u inozemstvu: uvođenjem strukture prvostupnik – magistar – doktor i napretkom u području osiguravanja kvalitete olakšana je mobilnost studenata i osoblja te su ojačane institucije i sustavi.

Primjenom europskih alata za mobilnost i osiguranje kvalitete kao što su ECTS, dopunska isprava o studiju i Europski registar osiguranja kvalitete pospješuju se međusobno povjerenje, akademsko priznavanje i mobilnost.

U okviru programa Erasmus+ pruža se izravna podrška osobama koje žele studirati ili se osposobljavati u inozemstvu i projektima kojima se podupire prekogranična suradnja među institucijama visokog obrazovanja.

Međutim, još se mnogo mora učiniti kako bi se svima osigurale prilike za mobilnost u cilju učenja. U tu svrhu Komisija je objavila prijedlog Preporuke Vijeća o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma i ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu. Razvija i koncept europske studentske iskaznice kojom će se olakšati razmjena informacija o studentima i stvaranje mreža europskih sveučilišta u cilju povećanja konkurentnosti, kvalitete i izvrsnosti u podučavanju, istraživanju i inovacijama.