Læringsmobilitet og samarbejde

EU's ministre er blevet enige om at øge andelen af studerende på de videregående uddannelser, som gennemfører et studium eller andet uddannelsesforløb i udlandet, til 20 % inden 2020. Læringsmobilitet er stadig et af de vigtigste elementer i Erasmus+, som er EU's program for uddannelse.

Hvad er læringsmobilitet?

Læringsmobilitet betyder, at studerende får mulighed for at udvikle værdifulde færdigheder og udvide deres horisont via studieophold og kurser i udlandet. Det er almindeligt anerkendt, at læringsmobilitet er yderst gavnlig. En spørgeundersøgelse blandt unge europæere (mellem 15 og 30 år) viser, at over 90 % af dem synes, det er vigtigt at have mulighed for læringsophold i udlandet.

EU's ministre er blevet enige om at øge andelen af studerende på de videregående uddannelser, som gennemfører et studium eller andet uddannelsesforløb i udlandet, til 20 % inden 2020. Og læringsmobilitet er stadig et af de vigtigste elementer i Erasmus+, som er EU's program for uddannelse.

Hvis du er studerende og parat til at gribe chancen for at læse i udlandet, kan du starte din rejse med at downloade mobilappen for Erasmus+, som giver dig en trinvis vejledning i, hvad du skal gøre før under og efter dit ophold.

Hvorfor er læringsmobilitet nødvendig?

Ved at studere eller tage kurser i udlandet kan man udvikle faglige, sociale og interkulturelle færdigheder og øge sine chancer for beskæftigelse. Faktisk har studerende på videregående uddannelser, som tager ud i verden, større chance for at være i arbejde et år efter deres afsluttende eksamen end studerende, der ikke tager på studieophold i udlandet. Desuden siger 93 % af de læringsmobile studerende på videregående uddannelser, at de sætter mere pris på andre kulturers værdier efter deres udlandsophold, mens 84 % angiver, at de har forbedret deres sprogfærdigheder, og 80 % mener, at deres evne til at løse problemer er blevet styrket. Ifølge undersøgelsen af effekten af Erasmus-ophold siger 9 ud af 10 arbejdsgivere, at de er på udkig efter folk med tværfaglige kompetencer som problemløsningsevner, teamworkfærdigheder og nysgerrighed, når de ansætter. Og det er præcis de ting, de studerende får med sig hjem efter et udlandsophold.

Læringsmobilitet kombineret med samarbejde på tværs af grænserne kan desuden være med til at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft, fordi det tilskynder folk til at opnå de specifikke færdigheder, der er behov for på vore dages arbejdsmarked. Et eksempel på dette er initiativet "The Digital Opportunity Traineeship", som har til formål at give studerende inden for alle fag muligheden for at få digital erfaring i praksis.

Nye former for grænseoverskridende samarbejde vil også medvirke til at forbedre kvaliteten af uddannelserne og fremme anerkendelsen af de akademiske kvalifikationer, de studerende opnår i udlandet.

Hvad er der gjort indtil videre?

Det europæiske område for videregående uddannelse (Bolognaprocessen) har medført omfattende ændringer, som gør det lettere at uddanne sig i udlandet. Både den nu udbredte bachelor-master-ph.d.-struktur og fremskridtene i kvalitetssikringen har gjort læringsmobilitet lettere for både studerende og ansatte og styrket institutioner og systemer.

Anvendelsen af værktøjer til læringsmobilitet og kvalitetssikring såsom ECTS, tillægget til eksamensbeviser og det europæiske kvalitetssikringsregister styrker den gensidige tillid, udvider den akademiske anerkendelse på tværs af grænserne og gør folk mere mobile.

Erasmus+ giver direkte støtte til personer, som ønsker at deltage i projekter, som støtter grænseoverskridende samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner.

Der er dog stadig et stykke vej at gå, hvis vi skal sikre læringsmobilitet for alle. Derfor har Kommissionen offentliggjort Forslag til Rådets henstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt resultater af læringsophold i udlandet. Derudover har Kommissionen udviklet konceptet det europæiske studiekort, som skal gøre det nemmere for uddannelsesinstitutionerne at udveksle information om de studerende, og skabt netværk af Europauniversiteter med det formål at øge konkurrencen inden for og kvaliteten af undervisning, forskning og innovation.