Un învățământ superior eficace și eficient

Eficacitatea și eficiența învățământului superior se referă la guvernanță și finanțare, precum și la promovarea unei culturi a calității în sistemele și instituțiile de învățământ superior.

Despre ce este vorba?

Eficacitatea și eficiența învățământului superior se referă la guvernanță și finanțare, precum și la promovarea unei culturi a calității în sistemele și instituțiile de învățământ superior. Modul în care sunt organizate și finanțate sistemele de învățământ superior are un impact important asupra eficienței lor globale.

Strategia Europa 2020 subliniază că:

  • sistemele de învățământ superior necesită o finanțare adecvată și, deoarece favorizează creșterea economică, investițiile publice în învățământul superior trebuie protejate;
  • provocările cu care se confruntă învățământul superior necesită sisteme de guvernanță și de finanțare mai flexibile, care să concilieze o mai mare autonomie pentru instituțiile de învățământ cu responsabilitatea față de toate părțile interesate.

În cadrul procesului de la Bologna, statele membre colaborează, de asemenea, îndeaproape pentru a dezvolta o cultură a calității. Asigurarea calității crește încrederea în învățământul superior. Fiecare instituție de învățământ superior ar trebui să dispună de sisteme interne stricte de asigurare a calității, evaluate de agenții specializate.

De ce este necesar acest lucru?

În timp ce nivelul cheltuielilor variază substanțial între țările UE, valoarea totală a investițiilor în învățământul superior în Europa este prea scăzută, cu presiuni suplimentare asupra investițiilor publice. Este importantă diversificarea surselor de finanțare pentru învățământul superior și maximizarea valorii obținute din resursele investite.

Reformarea și modernizarea învățământului superior din Europa depind de competența și motivația profesorilor și a cercetătorilor. Adesea, recrutarea cadrelor didactice nu a ținut pasul cu creșterea numărului de studenți, ceea ce a pus o presiune și mai mare asupra capacităților deja restrânse.

Este nevoie de condiții mai bune de muncă, inclusiv de proceduri de recrutare transparente și echitabile, de o dezvoltare profesională inițială și continuă la un nivel mai ridicat și de o mai bună recunoaștere și recompensare a excelenței în predare și cercetare pentru ca Europa să poată produce, atrage și reține personalul universitar de înaltă calitate de care are nevoie.

Aceste provocări necesită o mai mare flexibilitate. Instituțiile autonome se pot specializa mai ușor, promovând servicii mai bune în domeniul educațional și în cel al cercetării și favorizând excelența în cadrul sistemelor de învățământ superior. Dar restricțiile juridice, financiare și administrative limitează adesea libertatea instituțiilor de a-și defini strategiile și structurile și de a se diferenția de concurenții lor.

Măsuri luate până în prezent

Prin sprijinirea cercetării și a cooperării pe plan politic, Comisia Europeană ajută țările UE să definească modele eficiente de guvernanță și de finanțare pentru învățământul superior. Ea cooperează cu OCDE pentru revizuirea structurilor de finanțare, a stimulentelor și a mijloacelor de recompensare din sistemele de învățământ superior.

Comisia Europeană promovează, de asemenea, învățarea reciprocă cu privire la bunele practici în materie de guvernanță și finanțare între statele membre ale UE, prin intermediul instrumentului de consiliere reciprocă.

În perioada de programare 2014-2020, 17 state membre ale UE au investit fonduri structurale și de investiții europene în învățământul superior. În total, 5,2 miliarde EUR din Fondul social european au fost utilizate pentru formarea persoanelor, reformarea programelor și adaptarea educației la piața muncii.

O sumă suplimentară de 1,5 miliarde EUR din Fondul european de dezvoltare regională a fost cheltuită pentru renovarea sau construirea de noi infrastructuri (cămine studențești, laboratoare etc.). Instituțiile de învățământ superior pot beneficia de sprijin sub formă de împrumuturi acordate de grupul BEI, pentru ca să își modernizeze instalațiile sau să elaboreze opțiuni de finanțare inovatoare.

În ceea ce privește o cultură europeană a calității, standardele și orientările pentru asigurarea calității în spațiul european al învățământului superior (așa cum a fost revizuit și adoptat în 2015 de către statele membre și alte țări din cadrul procesului de la Bologna) au stabilit un cadru comun pentru sistemele de asigurare a calității la nivel european, național și instituțional pentru a garanta responsabilitatea.

Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR) contribuie la dezvoltarea unei dimensiuni europene în materie de asigurare a calității. Pentru a se putea înregistra în EQAR, agențiile responsabile cu asigurarea calității trebuie să respecte principiile ESG (Standardele și orientările europene pentru asigurarea calității). Comisia Europeană publică rapoarte privind progresele înregistrate în domeniul asigurării calității la nivel european.