Djelotvorno i učinkovito visoko obrazovanje

Djelotvornost i učinkovitost u visokom obrazovanju odnose se na upravljanje i financiranje te promicanje kulture kvalitete u sustavima i institucijama visokog obrazovanja.

O čemu je riječ?

Djelotvornost i učinkovitost u visokom obrazovanju odnose se na upravljanje i financiranje te promicanje kulture kvalitete u sustavima i institucijama visokog obrazovanja. Načini financiranja i organizacije sustava visokog obrazovanja imaju važan utjecaj na njihovu ukupnu učinkovitost.

U okviru strategije Europa 2020. naglašeno je sljedeće:

  • sustavima visokog obrazovanja potrebno je primjereno financiranje, a s obzirom na to da je riječ o području potrošnje koje utječe na povećanje rasta, treba zaštititi javno ulaganje u visoko obrazovanje;
  • izazovi s kojima se suočava visoko obrazovanje zahtijevaju fleksibilnije sustave upravljanja i financiranja u okviru kojih se uspostavlja veća autonomija obrazovnih institucija i odgovornost svim dionicima.

U okviru Bolonjskog procesa države članice blisko surađuju na razvoju kulture kvalitete. Osiguravanjem kvalitete povećava se povjerenje u visoko obrazovanje. Svaka institucija visokog obrazovanja treba imati strogi sustav unutarnjeg osiguravanja kvalitete koji procjenjuju agencije za osiguravanje kvalitete u okviru vanjskih provjera.

Zašto je to potrebno?

Iako se ulaganja u visoko obrazovanje značajno razlikuju među državama članicama EU-a, ukupno je ulaganje u visoko obrazovanje u Europi premalo, te stvara dodatni pritisak na javna ulaganja. Važno je uspostaviti različite izvore financiranja visokog obrazovanja i maksimizirati dobivenu vrijednost s obzirom na uložene resurse.

Reforma i modernizacija europskog visokog obrazovanja ovise o kompetenciji i motivaciji nastavnika i istraživača, no broj osoblja često ne prati rastući broj studenata, što uzrokuje dodatni pritisak na već preopterećene kapacitete.

Bolji uvjeti rada, što obuhvaća transparentan i pravedan postupak zapošljavanja, bolji početni razvoj i trajni profesionalni razvoj te bolje priznavanje i nagrađivanje izvrsnosti u poučavanju i istraživanju ključni su kako bi se osiguralo da Europa proizvodi, privlači i zadržava visokokvalitetno akademsko osoblje koje joj je potrebno.

Ti izazovi zahtijevaju veću fleksibilnost, a autonomne se institucije mogu lakše specijalizirati, čime se promiču bolji obrazovni i istraživački rezultati uz istovremeno poticanje izvrsnosti unutar sustava visokog obrazovanja. No pravne, financijske i administrativne zapreke često ograničavaju slobodu institucija u definiranju strategija i struktura te pronalaženju načina kako se razlikovati od konkurencije.

Što je dosad učinjeno?

Europska komisija potporama suradnji u istraživanju i politici državama članicama olakšava razvoj učinkovitih modela upravljanja i financiranja u visokom obrazovanju. Surađuje i s OECD-om na preispitivanju struktura financiranja, poticaja i nagrađivanja za sustave visokog obrazovanja.

Europska komisija potiče i uzajamno učenje o dobroj praksi u upravljanju i financiranju među državama članicama u okviru instrumenta za uzajamno savjetovanje.

U programskom razdoblju od 2014. do 2017. 17 država članica EU-a uložilo je sredstva iz strukturnih i investicijskih fondova u visoko obrazovanje. Ukupno su 5,2 milijarde EUR iz Europskog socijalnog fonda potrošene na pojedinačno osposobljavanje, programe reforme i usklađivanje obrazovanja s tržištem rada.

Dodatnih 1,5 milijardi EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj potrošeno je na revitalizaciju ili izgradnju nove obrazovne infrastrukture (studentski domovi, laboratoriji itd.). Određena potpora na temelju zajmova dostupna je u okviru skupine EIB-a za visoka učilišta za poboljšanje prostora ili razvoj inovativnih mogućnosti financiranja.

U pogledu europske kulture kvalitete, standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (koje su 2015. revidirale i donijele države članice i druge zemlje uključene u Bolonjski proces) uspostavljen je zajednički okvir za sustave osiguravanja kvalitete na europskoj, nacionalnoj i institucijskoj razini kako bi se osigurala odgovornost.

Europski registar za osiguravanje kvalitete (EQAR) u visokom obrazovanju pomaže pri razvoju europske dimenzije u osiguravanju kvalitete. Da bi se mogle upisati u taj registar, agencije za osiguravanje kvalitete moraju biti usklađene s načelima europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete. Europska komisija objavljuje izvješća o napretku u aktivnostima u području osiguravanja kvalitete na europskoj razini.