Effektive videregående uddannelser

Effektivitet i de videregående uddannelser drejer sig om styring og finansiering samt fremme af en kultur med kvalitetskultur i de videregående uddannelsessystemer og institutioner.

Hvad effektiv videregående uddannelse?

Effektivitet i de videregående uddannelser drejer sig om styring og finansiering samt fremme af en kultur med kvalitetskultur i de videregående uddannelsessystemer og institutioner. Den måde, som de videregående uddannelsessystemer organiseres og finansieres på, påvirker i høj grad deres samlede effektivitet.

Europa 2020-strategien lægger vægt på følgende:

  • Videregående uddannelsessystemer kræver en passende finansiering og i og med, at det er et vækstfremmende udgiftsområde, bør offentlige investeringer i videregående uddannelser beskyttes
  • Med de udfordringer, som de videregående uddannelser står over for, er det nødvendigt med mere fleksible styrings- og finansieringssystemer, som sikrer en balance mellem større selvstændighed for uddannelsesinstitutionerne og ansvarlighed over for alle interesserede parter.

I henhold til Bolognaprocessen arbejder EU-landene også tæt sammen om at udvikle en kultur med høj kvalitet. Kvalitetssikring skaber tillid til videregående uddannelser. Enhver videregående uddannelsesinstitution bør have et konsekvent system for intern kvalitetssikring, som vurderes af kvalitetssikringsagenturer, der udfører ekstern kontrol.

Hvorfor er det nødvendigt?

Selvom udgiftsniveauet til videregående uddannelser varierer stærkt mellem EU-landene, er de samlede investeringer i videregående uddannelser i Europa for lav, og det lægger yderligere pres på de offentlige investeringer. Det er vigtigt, at forskellige kilder yder finansiering til videregående uddannelser, og at vi får mest muligt ud af de investerede midler.

Reformen og moderniseringen af Europas videregående uddannelser afhænger af undervisernes og forskernes kompetencer og motivation, men antallet af personale har ofte ikke fulgt med forøgelsen af studerende, hvilket har sat de allerede hårdt spændte kapaciteter under yderligere pres.

Bedre arbejdsvilkår, herunder en åben og retfærdig rekrutteringsprocedure, bedre grunduddannelse og efteruddannelse og en bedre anerkendelse og belønning af læring og forskning af høj kvalitet er af stor betydning for at sikre, at Europa frembringer, tiltrækker og fastholder de akademiske ansatte af høj kvalitet, som Europa har brug for.

Disse udfordringer kræver større fleksibilitet, og selvstændige uddannelsesinstitutioner kan nemmere specialisere sig og på den måde give bedre resultater inden for uddannelse og forskning, samtidig med at der udvikles ekspertise inden for de videregående uddannelsessystemer. Men juridiske, finansielle og administrative hindringer begrænser ofte institutionernes frihed til at fastlægge strategier og strukturer og skille sig ud fra deres konkurrenter.

Hvad er der gjort indtil videre?

EU-Kommissionen hjælper gennem sin støtte til forskning og politiksamarbejde EU-landene med at udvikle effektive styrings- og finansieringsmodeller inden for videregående uddannelser. EU-Kommissionen samarbejder med OECD om en undersøgelse af finansierings-, incitatment- og belønningsstrukturer for videregående uddannelsessystemer.

EU-Kommissionen er fremmer også gensidig læring om god praksis inden for forvaltning og finansiering blandt EU-landene gennem peerrådgivning.

I programmeringsperioden 2014-2020 investerede 17 EU-lande midler fra de europæiske struktur- og investeringsfondene i videregående uddannelse. I alt blev der brugt 5,2 milliarder euro fra Den Europæiske Socialfond blev på uddannelse af enkeltpersoner, reform af programmer og tilpasning af uddannelser til arbejdsmarkedet.

Derudover gik 1,5 milliarder euro fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til genopretning eller opbygning af ny uddannelsesinfrastruktur (sovesale til studerende, laboratorier osv.) Der er mulighed for at få lånebaseret støtte er gennem EIB-gruppen, så højere læreanstalter kan opgradere deres faciliteter eller til at udvikle innovative finansieringsmuligheder.

In relation to a European culture of quality, the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (as revised and adopted in 2015 by Member States and other Bologna countries) set a common framework for quality assurance systems at European, national and institutional level to ensure accountability.

The European Quality Assurance Register (EQAR) for higher education helps to develop a European dimension to quality assurance. These quality assurance agencies need to comply with the principles of the European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) in order to be registered in EQAR. Europa-Kommissionen offentliggør statusrapporter om udviklingen i kvalitetssikring på europæisk plan.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0487:...