Bolonjski proces in evropski visokošolski prostor

Bolonjski proces je medvladno sodelovanje 48 evropskih držav na področju visokošolskega izobraževanja.

Za kaj gre

Bolonjski proces je medvladno sodelovanje 48 evropskih držav na področju visokošolskega izobraževanja. V tem procesu si javni organi, univerze, učitelji in študenti ter združenja deležnikov, delodajalcev, agencije za kakovost, mednarodne organizacije in institucije, vključno z Evropsko komisijo, skupaj prizadevajo za izboljšanje internacionalizacije visokošolskega izobraževanja.

Osrednji cilji so:

Zakaj je potrebno

Velike razlike v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja Evropejcem že od nekdaj otežujejo uveljavljanje kvalifikacij iz ene države pri zaposlovanju ali študiju v drugi. Večja združljivost izobraževalnih sistemov bo študentom in iskalcem dela olajšala vpis na šole oziroma iskanje dela v Evropi.

Bolonjska reforma hkrati prispeva k večji konkurenčnosti in privlačnosti evropskih univerz in visokih šol v svetu.

Bolonjski proces tudi podpira modernizacijo sistemov izobraževanja in usposabljanja, da bi tako laže zadostili potrebam spreminjajočega se trga dela. Delež delovnih mest, za katera je potrebna visokošolska izobrazba, namreč narašča, prav tako povpraševanje po inovacijah in podjetništvu.

Dosedanji ukrepi

Redna poročila kažejo, da je dosežen velik napredek pri izvajanju reform.

Ministri za šolstvo so maja 2018 v Parizu sprejeli sporočilo o svojih prednostnih nalogah v prihodnjih letih.

Pariško sporočilo, ki opisuje skupno vizijo 48 ministrov za ambicioznejši evropski visokošolski prostor po letu 2020, poziva k:

  • vključujočemu in inovativnemu pristopu k učenju in poučevanju
  • celovitemu čeznacionalnemu sodelovanju na področju visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij 
  • zagotovitvi trajnostne prihodnosti za naš planet z visokošolskim izobraževanjem

Sporočilo poziva k okrepljeni in boljši podpori nezadostno zastopanim in ranljivim skupinam, da bi te imele dostop do visokošolskega izobraževanja in se ga uspešno udeleževale.

Ti cilji so v skladu s cilji EU, ki si z vzpostavitvijo evropskega izobraževalnega prostora prizadeva okrepiti podporo tistim, ki želijo biti ambicioznejši, da bi čim prej dosegli cilja „priznavanje za vse“ in „mobilnost za vse“.

Podrobnejše informacije o bolonjskem procesu in napredku v evropskem visokošolskem prostoru od leta 2015 so predstavljene v brošuri EU v podporo bolonjskemu procesu. Naslednja ministrska konferenca bo potekala junija 2020 v Rimu.

Sodelujoče države

Države evropskega visokošolskega prostora so navedene na njegovem uradnem spletišču.