Procesul Bologna și spațiul european al învățământului superior

Procesul Bologna este o cooperare interguvernamentală între 48 de țări europene în domeniul învățământului superior.

Despre ce este vorba?

Procesul Bologna este o cooperare interguvernamentală între 48 de țări europene în domeniul învățământului superior. Este rezultatul unui efort colectiv al autorităților publice, universităților, cadrelor didactice și studenților, precum și al angajatorilor, organismelor de asigurare a calității, organizațiilor internaționale și instituțiilor, printre care și Comisia Europeană.

Principalele obiective sunt:

De ce este necesar acest lucru?

Diferențele mari dintre sistemele de învățământ și formare din Europa îi împiedică pe europeni să se folosească ușor de calificările obținute într-o țară pentru a se angaja sau a se forma în alta. O compatibilitate sporită între sistemele de învățământ favorizează mobilitatea studenților și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

În același timp, reformele introduse prin procesul Bologna ajută universitățile și colegiile europene să devină mai competitive și mai atractive pentru restul lumii.

Procesul Bologna sprijină, de asemenea, modernizarea sistemelor de educație și formare, garantând că acestea răspund nevoilor unei piețe a forței de muncă în schimbare. Este un aspect important, deoarece numărul locurilor de muncă necesitând înaltă calificare este în creștere, la fel ca și cererea de inovare și spirit antreprenorial.

Măsuri luate până în prezent

S-au înregistrat numeroase progrese în punerea în aplicare a reformelor, așa cum reiese din rapoartele periodice.

În mai 2018, miniștrii educației s-au reunit la Paris și au adoptat un comunicat referitor la prioritățile pentru anii următori.

Comunicatul de la Paris prezintă viziunea comună a celor 48 de miniștri cu privire la un spațiu european al învățământului superior mai ambițios după 2020, solicitând:

  • o abordare incluzivă și inovatoare în ceea ce privește procesul de învățare și predare
  • o cooperare transnațională integrată în materie de învățământ superior, cercetare și inovare 
  • garantarea unui viitor durabil pentru planeta noastră prin intermediul învățământului superior.

Comunicatul solicită un sprijin mai puternic și mai eficient pentru grupurile subreprezentate și vulnerabile în ceea ce privește accesul la învățământul superior și reușita lor în acest ciclu de studii.

Aceste ambiții sunt în concordanță cu obiectivele UE, care își va intensifica eforturile pentru a sprijini țările mai ambițioase care doresc să avanseze mai rapid și să facă mai mult pentru a atinge obiectivele de „recunoaștere pentru toți” și de „mobilitate pentru toți” prin crearea unui spațiu european al educației.

Broșura despre procesul Bologna (The EU in support of the Bologna Process conține informații mai detaliate pe această temă și prezintă progresele înregistrate în cadrul spațiului european al învățământului superior începând cu 2015. Următoarea conferință ministerială va avea loc în iunie 2020, la Roma.

Participanți

Lista țărilor participante este disponibilă pe site-ul dedicat spațiului european al învățământului superior.