Il-Proċess ta’ Bolonja u ż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja

Il-Proċess ta’ Bolonja hu kooperazzjoni intergovernattiva ta’ 48 pajjiż Ewropew fil-qasam tal-edukazzjoni għolja.

X’inhu?

Il-Proċess ta’ Bolonja hu kooperazzjoni intergovernattiva ta’ 48 pajjiż Ewropew fil-qasam tal-edukazzjoni għolja. Hu jiggwida l-isforz kollettiv tal-awtoritajiet pubbliċi, l-universitajiet, l-għalliema u l-istudenti, flimkien ma’ assoċjazzjonijiet ta’ partijiet ikkonċernati, min iħaddem, l-aġenziji tal-assigurazzjoni tal-kwalità, l-organizzazzjonijiet internazzjonali, u l-istituzzjonijiet, inkluża l-Kummissjoni Ewropea, dwar kif titjieb l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja.

L-enfasi ewlieni huwa:

Għaliex hu meħtieġ?

Tradizzjonalment, is-sistemi tant differenti ta' edukazzjoni u taħriġ fl-Ewropa għamluha diffiċli sabiex l-Ewropej jużaw il-kwalifiki minn pajjiż wieħed u japplikaw għal impjieg jew kors f'pajjiż ieħor. Iż-żieda fil-kompatibilità bejn is-sistemi ta’ edukazzjoni tagħmilha aktar faċli għall-istudenti u dawk li qed ifittxu xogħol li jmorru minn post għall-ieħor fl-Ewropa.

Fl-istess ħin, ir-riformi ta’ Bolonja jgħinu biex l-universitajiet u l-kulleġġi Ewropej isiru aktar kompetittivi u attraenti għall-kumplament tad-dinja.

Il-Proċess ta' Bolonja jappoġġja wkoll il-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ biex jiżgura li dawn jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' suq tax-xogħol li qed jinbidel. Dan hu importanti peress li l-proporzjon ta' impjiegi li jeħtieġu ħiliet ta' livell għoli qed jikber, u d-domanda għall-innovazzjoni u l-intraprenditorija qed tiżdied.

X'sar s'issa?

Sar ħafna progress fl-implimentazzjoni tar-riformi, kif muri mir-rapporti regolari.

F’Mejju 2018, il-Ministri tal-Edukazzjoni ltaqgħu f’Pariġi u adottaw “Communiqué” dwar il-prijoritajiet tagħhom għas-snin li ġejjin.

Il-Communiqué ta’ Pariġi jiddeskrivi l-viżjoni konġunta tat-48 ministru għal Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja aktar ambizzjuża lil hinn mill-2020, u jsejjaħ għal:

  • approċċ inklużiv u innovattiv għall-mod kif wieħed jgħallem u jitgħallem;
  • kooperazzjoni transnazzjonali integrata fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni; 
  • l-assikurazzjoni ta’ futur sostenibbli għall-pjaneta tagħna permezz tal-edukazzjoni għolja

Il-Communiqué jsejjaħ għal appoġġ aktar b'saħħtu u aħjar għall-gruppi mhux rappreżentati biżżejjed u l-gruppi vulnerabbli biex ikollhom aċċess u jeċċellaw fl-edukazzjoni għolja.

Dawn l-ambizzjonijiet huma f’konformità mal-objettivi tal-UE, li se żżid l-isforzi biex tappoġġja dawk li jixtiequ jkunu iktar ambizzjużi, jiċċaqalqu aktar malajr u jagħmlu aktar biex jiksbu l-objettivi tar-”rikonoxximent għal kulħadd” u tal-”mobilità għal kulħadd” bil-ħolqien ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

Fil-fuljett “The EU in support of the Bologna process” hemm informazzjoni aktar dettaljata dwar il-Proċess ta’ Bolonja u l-progress fiż-Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja mill-2015. Il-Konferenza Ministerjali li jmiss se sseħħ f’Ġunju 2020, f’Ruma.

Min huma l-membri?

Fuq is-sit web tal-EHEA hemm disponibbli lista ta' pajjiżi parteċipanti.