Η διαδικασία της Μπολόνια και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η διαδικασία της Μπολόνια είναι διακυβερνητική συνεργασία 48 ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι είναι;

Η διαδικασία της Μπολόνια είναι διακυβερνητική συνεργασία 48 ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στηρίζει τη συλλογική προσπάθεια δημόσιων αρχών, πανεπιστημίων, διδασκόντων και σπουδαστών, καθώς και ενώσεων ενδιαφερομένων, εργοδοτών, φορέων διασφάλισης ποιότητας, διεθνών οργανισμών και ιδρυμάτων, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κύριοι στόχοι είναι:

Γιατί χρειάζεται;

Ανέκαθεν, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη διέφεραν πολύ μεταξύ τους και, για αυτό, οι Ευρωπαίοι που ήθελαν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε μια χώρα δυσκολεύονταν να χρησιμοποιήσουν τους τίτλους και τα προσόντα που είχαν αποκτήσει σε άλλη χώρα. Μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών και όσων αναζητούν εργασία εντός της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις της Μπολόνια βοηθούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και ελκυστικά στον υπόλοιπο κόσμο.

Η διαδικασία της Μπολόνια υποστηρίζει επίσης τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγάλη σημασία καθώς η αναλογία θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση αυξάνεται συνεχώς, όπως και η ζήτηση για καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Όπως δείχνουν οι περιοδικές εκθέσεις, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Τον Μάιο 2018, οι υπουργοί παιδείας συναντήθηκαν στο Παρίσι και εξέδωσαν «ανακοινωθέν» σχετικά με τις προτεραιότητές τους για τα επόμενα έτη.

Το Ανακοινωθέν του Παρισιού παρουσιάζει το κοινό όραμα των 48 υπουργών για έναν πιο φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά το 2020, και ζητεί:

  • μια καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας·
  • ολοκληρωμένη και διακρατική συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην έρευνα και στην καινοτομία· 
  • εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη μας μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ανακοινωθέν ζητεί ισχυρότερη και καλύτερη υποστήριξη των υποεκπροσωπούμενων και ευάλωτων ομάδων ώστε να έχουν πρόσβαση και να διακρίνονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι φιλοδοξίες αυτές είναι σύμφωνες με τους στόχους της ΕΕ, η οποία πρόκειται να εντείνει τις προσπάθειές της για να στηρίξει όσους επιθυμούν να είναι περισσότερο φιλόδοξοι, να κινηθούν ταχύτερα και να πράξουν περισσότερα για να επιτευχθούν οι στόχοι της «αναγνώρισης για όλους» και της «κινητικότητας για όλους» με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της Μπολόνια και την πρόοδο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2015 παρουσιάζονται στο φυλλάδιο «Η ΕΕ στηρίζει τη διαδικασία της Μπολόνια». Η επόμενη υπουργική διάσκεψη θα λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2020, στη Ρώμη.

Ποιες χώρες συμμετέχουν;

Στον ιστότοπο του ΕΧΤΕ δημοσιεύεται κατάλογος των συμμετεχουσών χωρών.