Politika visokošolskega izobraževanja

Programi in dejavnosti EU prinašajo visokošolskemu študiju, poučevanju, raziskavam in snovanju politike še dodatno mednarodno razsežnost.

Pregled

Izobraževanje in kultura sta pomembna za razvoj vključujoče, kohezivne in konkurenčne Evrope. Leta 2017 je Evropska komisija na socialnem vrhu v Göteborgu predstavila svojo vizijo za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Ta prostor zagotavlja prosti pretok študentov, tj.: „Celin[e], kjer je bivanje v drugi državi članici – z namenom študija, učenja ali dela – postalo standard, govorjenje še dveh jezikov poleg maternega pa pravilo. Celin[e], na kateri imajo ljudje močan občutek evropske identitete, evropske kulturne dediščine in raznolikosti Evrope.“

Da bi to delo nadaljevala na področju visokošolskega izobraževanja, Evropska komisija sedaj pripravlja tri ključne prednostne naloge, ki bodo okrepile učno mobilnost in študentske izmenjave:

  1. mreža evropskih univerz
  2. avtomatično vzajemno priznavanje diplom
  3. evropska študentska izkaznica

Zakaj je visokošolsko izobraževanje pomembno

Visoko šolstvo in njegove povezave z raziskovalnim delom in inovacijami so izjemno pomembni za razvoj posameznika in družbe. Iz univerz prihajajo visoko izobraženi in angažirani ljudje, ki jih Evropa potrebuje za spodbujanje zaposlovanja, gospodarske rasti in blaginje.

Visokošolske ustanove so ključni partnerji pri uresničevanju strategije Evropske unije za spodbujanje in ohranjanje trajnostne rasti. Strategija Evropa 2020 določa, da naj bi do leta 2020 visokošolsko izobrazbo imelo 40 % mladih Evropejcev.

Kako Evropska unija podpira visokošolsko izobraževanje v Evropi

Da bi izobraževanje postalo gonilo razvoja, je treba trajno in veliko vlagati. Države članice so odgovorne za organizacijo in izvajanje visokošolskega izobraževanja. Programi in dejavnosti EU prinašajo visokošolskemu študiju, poučevanju, raziskavam in snovanju politike še dodatno mednarodno razsežnost.

Evropska unija s programoma Erasmus+ in Obzorje 2020 podpira mednarodne izmenjave za študente, univerzitetno osebje in raziskovalce ter strukturirano sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in javnimi organi v različnih državah.

V visokem šolstvu to ustvarja nove priložnosti za vzajemno učenje prek nacionalnih meja in sodelovanje v skupnih projektih kakovostnega učenja in poučevanja, odličnega raziskovalnega dela in inovativnih rešitev.

Delo Evropske komisije

Evropska komisija tesno sodeluje s snovalci politike pri pripravi politik visokošolskega izobraževanja v državah EU v skladu s strategijo za izobraževanje in usposabljanje 2020. Maja 2017 je sprejela prenovljeno agendo za visoko šolstvo s štirimi ključnimi cilji za evropsko sodelovanje v visokem šolstvu.

Cilje naj bi pomagali uresničiti ukrepi na ravni EU, ki jih je predlagala Komisija in jih bodo financirali posamezni sklopi programov Erasmus+ in Obzorje 2020. Evropska komisija zlasti podpira:

  1. odpravo neskladja med znanji in spretnostmi ter potrebami in spodbujanje odličnosti v razvijanju spretnosti
  2. vzpostavitev vključujočih in povezanih visokošolskih sistemov
  3. zagotovitev prispevka visokošolskih ustanov k inovacijam
  4. uspešne in učinkovite visokošolske sisteme

Cilje naj bi pomagali uresničiti ukrepi na ravni EU, ki jih je predlagala Komisija in jih bodo financirali posamezni sklopi programov Erasmus+ in Obzorje 2020. Evropska komisija zlasti podpira:

Evropska komisija je pred časom v okviru evropskega izobraževalnega prostora sprejela številne nadaljnje pobude: