Despre politica privind învățământul superior

Acțiunile UE sunt concepute astfel încât să aducă în plus o dimensiune internațională studiilor, activităților de predare și cercetare sau elaborării politicilor în domeniu.

Prezentare generală

Educația și cultura sunt esențiale pentru dezvoltarea unei Europe mai incluzive, mai unite și mai competitive. În 2017, la summitul social de la Göteborg, Comisia Europeană și-a prezentat viziunea pentru 2025 privind un Spațiu european al educației, în care persoanele care învață să poată circula liber: „Un continent în care perioadele petrecute în alt stat membru – pentru studii sau muncă – și cunoașterea a două limbi străine să fie la ordinea zilei. Un continent în care oamenii se simt europeni și se bucură cu adevărat de patrimoniul cultural și de diversitatea Europei.”https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro

Pentru a avansa această activitate în domeniul învățământului superior, Comisia Europeană lucrează în prezent la trei priorități care vor stimula mobilitatea și schimburile de studenți pentru toți:

  1. O rețea a universităților europene
  2. Recunoașterea reciprocă automată a diplomelor
  3. O legitimație europeană de student

De ce este atât de important învățământul superior?

Învățământul superior și legăturile acestuia cu cercetarea și inovarea joacă un rol fundamental în progresul indivizilor și al societății, precum și în formarea unui capital uman cu înaltă calificare și a cetățenilor implicați de care Europa are nevoie pentru a genera locuri de muncă, creștere economică și prosperitate.

Instituțiile de învățământ superior sunt, prin urmare, parteneri cruciali în realizarea strategiei Uniunii Europene de stimulare și menținere a creșterii economice durabile. Strategia Europa 2020 are un obiectiv ambițios – ca până în 2020, 40 % din tinerii europeni să aibă o diplomă de studii superioare.

Cum sprijină Uniunea Europeană învățământul superior european?

Pentru a transforma educația într-un factor de dezvoltare, este nevoie de investiții susținute și substanțiale. Autoritățile din statele membre rămân responsabile pentru modul în care organizează și furnizează studiile superioare în țările lor. Acțiunile UE sunt concepute astfel încât să aducă în plus o dimensiune internațională studiilor, activităților de predare și cercetare sau elaborării politicilor în domeniu.

Prin programele sale Erasmus+ și Orizont 2020, Uniunea Europeană sprijină schimburile internaționale pentru studenți, profesori și cercetători, precum și cooperarea structurată între instituțiile de învățământ superior și autoritățile publice din diverse țări.

Obiectivul este acela de a le oferi celor care studiază sau predau în universități posibilitatea de a învăța unii de la alții și de a lucra împreună pe proiecte comune, de a dezvolta metode eficiente de predare și de învățare, de a face cercetări la un nivel înalt și de a promova inovarea.

Ce face Comisia Europeană în prezent?

Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu factorii de decizie din statele membre, pentru a-i ajuta la elaborarea unor politici în domeniul învățământului superior care să se alinieze Strategiei pentru educație și formare 2020. Noua agendă a UE pentru învățământul superior, adoptată de Comisie în mai 2017, identifică patru obiective primordiale pentru cooperarea europeană în domeniul învățământului superior:

Pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune acțiuni specifice la nivelul UE, sprijinite în principal de mai multe componente ale programelor Erasmus+ și Orizont 2020. În special, Comisia Europeană susține:

  1. Reducerea viitoarelor necorelări în materie de competențe și promovarea excelenței în dezvoltarea competențelor
  2. Consolidarea unor sisteme de învățământ superior incluzive și conectate
  3. Garantarea faptului că instituțiile de învățământ superior contribuie la inovare
  4. Sprijinirea unor sisteme de învățământ superior eficace și eficiente.

Pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune acțiuni specifice la nivelul UE, sprijinite în principal de mai multe componente ale programelor Erasmus+ și Orizont 2020. În special, Comisia Europeană susține:

Mai recent, în contextul Spațiului european al educației, Comisia Europeană a luat o serie de noi inițiative: