A felsőoktatási politika

Az uniós szintű tevékenységek nemzetközi dimenzióval hivatottak gazdagítani a felsőoktatási ágazatban folyó tanítást, tanulást, kutatást és szakpolitikai munkát.

Áttekintés

Az oktatás és a kultúra elengedhetetlen ahhoz, hogy Európát befogadóbbá, összetartóbbá és versenyképesebbé tegyük. 2017-ben a göteborgi szociális csúcstalálkozón az Európai Bizottság felvázolta elképzeléseit arról a 2025-ig kialakítandó európai oktatási térségről, melyben a tanulók szabadon mozoghatnak. A jövőkép olyan kontinensről szól, ahol: „általánosan elterjedt gyakorlat, hogy tanulás vagy munkavállalás céljából bárki másik tagállamba költözik, és az anyanyelven túl mindenki két másik nyelvet ismer. Olyan földrészről, ahol az emberek erős európai identitástudattal rendelkeznek, és tisztában vannak Európa kulturális örökségével és sokféleségével.”

A felsőoktatás területén az Európai Bizottság három fő prioritást határozott meg a mobilitás és a diákcsere elősegítése érdekében:

  1. az európai egyetemek hálózatának kiépítése,
  2. a külföldi oklevelek automatikus kölcsönös elismerése,
  3. az európai diákigazolvány bevezetése.

Miért fontos a felsőoktatás?

A felsőoktatás közvetlenül és – a kutatással, illetve az innovációval kialakított kölcsönhatásrendszere révén – közvetve is meghatározó szerepet játszik a személyes és a társadalmi fejlődésben. Alapvető feladat hárul rá a tekintetben is, hogy Európa ne legyen híján a magasan képzett humántőkének és az elkötelezett, aktív szerepet vállaló embereknek, mert csak így tud munkahelyeket létrehozni, gazdasági növekedést felmutatni és jólétet biztosítani polgárai számára.

A felsőoktatási intézmények rendkívül fontos partnerek a fenntartható gazdasági növekedés fellendítésére és megszilárdítására irányuló uniós stratégia megvalósításában. Az Európa 2020 stratégia célként határozta meg, hogy 2020-ra az európai fiatalok 40%-a rendelkezzen felsőfokú iskolai végzettséggel.

Hogyan támogatja az Európai Unió az európai felsőoktatást?

Tartós és érdemi beruházásokra van szükség ahhoz, hogy az oktatás a fejlődés hajtóerejévé váljon. A felsőoktatásért – mind a megszervezés, mind a megvalósítás tekintetében – továbbra is a tagállami hatóságok felelősek. Az uniós szintű tevékenységek nemzetközi dimenzióval hivatottak gazdagítani a felsőoktatási ágazatban folyó tanítást, tanulást, kutatást és szakpolitikai munkát.

Az Európai Unió az Erasmus+ és a Horizont 2020 program keretében támogatást biztosít ahhoz, hogy a diákok, kutatók és felsőoktatási szakemberek nemzetközi csereprogramokban vehessenek részt, illetve hogy a különböző országokban működő felsőoktatási intézmények és állami hatóságok között strukturált együttműködés bontakozhasson ki.

A cél az, hogy a felsőoktatási szektorban a különböző országokban élő emberek új lehetőségekhez jutva tanulni tudjanak egymástól, és együtt tudjanak dolgozni olyan közös projekteken, melyek lehetővé teszik jó tanulási és tanítási módszerek kifejlesztését, kiváló színvonalú kutatási tevékenységeket valósítanak meg, és lendületet adnak az innovációnak.

Mit tesz az Európai Bizottság?

Az Európai Bizottság szorosan együttműködik a szakpolitikai döntéshozókkal annak érdekében, hogy az Oktatás és képzés 2020 stratégiával összhangban elősegítse a felsőoktatási politikák továbbfejlesztését az uniós országokban. Az EU megújított felsőoktatási programja, melyet a Bizottság 2017 májusában fogadott el, négy kulcsfontosságú célt határoz meg az európai felsőoktatási együttműködés terén.

Ezeknek a céloknak az elérését megkönnyítendő a Bizottság konkrét intézkedéseket javasol uniós szinten, amelyek megvalósításához elsősorban az Erasmus+ és a Horizont 2020 program különböző komponensei biztosítanak támogatást. Az Európai Bizottság főképp a következőkhöz nyújt segítséget:

  1. a készségkereslet és -kínálat közötti jövőbeli eltérések felszámolása és a kiválóság elősegítése a készségfejlesztésben;
  2. befogadó és összekapcsolt felsőoktatási rendszerek kialakítása;
  3. gondoskodás arról, hogy a felsőoktatási intézmények hozzájáruljanak az innovációhoz;
  4. hatékony és eredményes felsőoktatási rendszerek létrehozása.

Ezeknek a céloknak az elérését megkönnyítendő a Bizottság konkrét intézkedések meghozatalát javasolja uniós szinten, amelyek megvalósításához elsősorban az Erasmus+ és a Horizont 2020 program különböző komponensei biztosítanak támogatást. Az Európai Bizottság főképp a következőkhöz nyújt segítséget:

A közelmúltban az Európai Bizottság az európai oktatási térséggel összefüggésben több másik kezdeményezést is tett:

  • az európai egyetemek hálózataira vonatkozó elgondolás jelentős változást hoz a felsőoktatás gyakorlatában az integrált tantervek és a megnövekedett mobilitás révén, javítva ezzel az oktatás minőségét, továbbá serkentve a kiválóságot és az innovációt;
  • a javasolt tanácsi ajánlás a felsőoktatási és középiskolai diplomák automatikus kölcsönös elismeréséről hozzájárul az Európán belüli hallgatói mobilitás útjában álló akadályok felszámolásához;
  • a jövőbeli európai diákigazolvány elő fogja segíteni a hallgatói információk biztonságos cseréjét, és csökkenteni fogja a felsőoktatási intézmények adminisztratív terheit – ékes példájaként annak, milyen előnyöket kínál a kialakítandó európai oktatási térség.