Uključivo obrazovanje

Europska komisija donijela je tri prijedloga kao pomoć za izgradnju uključivih, povezanih društava putem obrazovanja i kulture.

O čemu je riječ?

Vijeće, Europski parlament i Komisija u prosincu 2017. u potpunosti su podržali donošenje europskog stupa socijalnih prava. Time se naglašava važnost socijalne, obrazovne i kulturne dimenzije politika EU-a u povezivanju Europljana i izgradnji naše zajedničke budućnosti.

Prvo je načelo europskog stupa socijalnih prava da „svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno ući na tržište rada”.

Promicanje pravednosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva jedan je od strateških ciljeva za suradnju na razini EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja. U zajedničkom izvješću Europske komisije i Europskog vijeća iz 2015. o provedbi „strategije ET 2020.” kao prioritetno područje za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja utvrđeni su „uključivo obrazovanje, jednakost, pravednost, nediskriminacija i promicanje građanskih kompetencija”.

U strategijama Europa 2020. i ET 2020. postavljena su dva glavna cilja u postizanju uključivog obrazovanja diljem Europe do 2020.:

U svojem doprinosu sastanku na vrhu u Göteborgu u studenome 2017. Europska komisija predstavila je svoju viziju europskog prostora obrazovanja. U toj je inicijativi istaknuta vrijednost kvalitetnog i uključivog obrazovanja od djetinjstva te je postavljen temelj za socijalnu koheziju, socijalnu mobilnost i pravedno društvo. Ta je vizija dobila dodatnu potporu u obliku Komunikacije Komisije u kojoj je navedeno da bi jedan od ciljeva europskog prostora obrazovanja trebala biti potpora državama članicama u povećanju uključivosti njihovih sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Na prijedlog Komisije već je doneseno nekoliko inicijativa politike:

Komisija je u svibnju 2018. donijela prijedlog novog programa Erasmus s udvostručenim proračunom za program. Tekući program Erasmus+ već je milijunima mladih Europljana omogućio da studiraju, osposobljavaju se ili uče u inozemstvu, a očekuje se da će novi program omogućiti sudjelovanje još većem broju ljudi različitog društvenog podrijetla.

Kako se to postiže?

Napredak država članica u postizanju uključivog obrazovanja prati se u okviru postupka europskog semestra te u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja. Pregled pruža i konkretne podatke o ulozi obrazovanja u borbi protiv nejednakosti i promicanju socijalne uključenosti.

Komisija u tom području provodi i niz mjera, kao što su:

  • osnivanje stručne radne skupine za promicanje zajedničkih vrijednosti i uključivog obrazovanja, koja je izradila internetsku zbirku dobrih praksi u tom području
  • organizacija inicijative „uzora” – predstavljanja osoba koje sudjeluju u aktivnostima za promicanje socijalne uključenosti te sprečavanje isključenosti i nasilne radikalizacije među mladima
  • izrada paketa alata namijenjenog osobama koje rade s mladima kojima prijeti marginalizacija
  • dodjela Europske nagrade za socijalnu uključenost kroz sport.

Osim toga, u okviru programa Erasmus+ podupiru se inicijative i aktivnosti za razvoj inovativnih politika i praksi na lokalnoj razini, i to onih koje su usmjerene na socijalnu uključenost.

Što dalje?

Komisija radi i na:

  • proširenju europskog paketa alata za škole, internetske platforme za škole i nastavnike. Na toj se platformi nude primjeri dobre prakse i resursi o temi uvođenja suradničkih pristupa u škole kako bi se povećala uključivost u obrazovanju te kako bi svi dobili jednaku priliku za uspjeh
  • proširenju internetske platforme eTwinning, koja povezuje nastavnike i učionice diljem Europe, te podupiranju tečajeva za osposobljavanje nastavnika o građanskom odgoju
  • poticajima za ustanove visokog obrazovanja kako bi dodjeljivale bodove za volonterski rad i razvijale nastavne programe u kojima je akademski sadržaj objedinjen s građanskim angažmanom
  • provedbi Europskih snaga solidarnosti, inicijative EU-a kojoj je cilj pružiti prilike mladima da u svojoj zemlji ili u inozemstvu volontiraju ili rade na projektima korisnima za njihovu zajednicu ili regiju
  • pokusnom izvođenju i uvođenju nove inicijative za virtualnu razmjenu Erasmus+, kojom će se mladima u Europi i na jugu Sredozemlja omogućiti razmjena stajališta i ideja kroz strukturirane web-konferencije s posebnim posrednicima kako bi se poboljšala međukulturna svjesnost i tolerancija.