Evropski semester/Analiza po državah

Med evropskim semestrom Evropska komisija izvaja analizo držav na različnih področjih politike in podpira države članice pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti. To vključuje politiko izobraževanja in usposabljanja.

Za kaj gre

Organizacija sistemov izobraževanja in usposabljanja je v pristojnosti držav članic, toda podpora Evropske unije njihovim ukrepom in njene dopolnilne dejavnosti so ključnega pomena za izboljšanje in posodobitev sistemov izobraževanja.

V globaliziranem svetu in gospodarstvu, ki temelji na znanju, potrebuje Evropa dobro usposobljene ljudi, da bo konkurenčna v produktivnosti, kakovosti in inovacijah. To še toliko bolj velja v času hitrih tehnoloških in družbenih sprememb. Dejstva pa kažejo, da se znanja delavcev vse manj ujemajo z znanji, ki jih potrebuje trg dela, to pa še prispeva k večanju brezposelnosti in zavira gospodarsko rast.

V skladu s cilji strategije Evropa 2020 prednostne naloge vključujejo:

  • prilagoditev znanja in spretnosti trgu dela
  • znižanje števila osipnikov na manj kot 10 % ter
  • povečanje števila visokošolskih diplomantov na najmanj 40 %

Kako deluje

Med evropskim semestrom Evropska komisija izvaja analizo držav na različnih področjih politike in podpira države članice pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti. To vključuje politiko izobraževanja in usposabljanja. Države članice lahko tako obravnavajo izzive, ki so opredeljeni na ravni EU ter na nacionalni in/ali regionalni ravni. To jim pomaga tudi pri ocenjevanju napredka pri izvajanju potrebnih reform in potreb po naložbah.

Evropska komisija v okviru strategije za gospodarsko rast in delovna mesta Evropa 2020 v prvi polovici leta (evropski semester) izda priporočila državam članicam glede odpravljanja največjih težav.

Vsako leto poleg tega v pregledu izobraževanja in usposabljanja oceni napredek držav glede na nabor meril. To je podlaga za pripravo politike na podlagi dokazov.