Semestrul european/Analiza pe țări

Pe durata Semestrului european, Comisia Europeană efectuează analize de țară în diferite domenii de politică, ajutând statele membre să aibă o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Printre acestea se numără politica în domeniul educației și formării.

Despre ce este vorba?

Deși responsabilitatea în ceea ce privește sistemele de educație și formare le revine statelor membre, UE joacă un rol determinant în sprijinirea și completarea eforturilor pe care acestea le depun pentru a-și îmbunătăți și moderniza sistemele de învățământ.

Într-o economie globalizată și bazată pe cunoaștere, Europa are nevoie de mână de lucru calificată pentru a rămâne competitivă în materie de productivitate, calitate și inovare. Acest lucru este deosebit de important în perioade de schimbări tehnologice și societale rapide. Totuși, o serie de date recente arată că există o discrepanță din ce în ce mai mare între oferta și cererea de competențe de pe piața muncii, ceea ce conduce la creșterea șomajului și la frânarea creșterii economice.

Prin urmare, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, printre priorități se numără:

  • alinierea competențele la piețele forței de muncă
  • reducerea ponderii persoanelor care părăsesc timpuriu școala la mai puțin de 10 % și
  • creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior la cel puțin 40%.

Cum funcționează?

Pe durata Semestrului european, Comisia Europeană efectuează analize de țară în diferite domenii de politică, ajutând statele membre să aibă o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Printre acestea se numără politica în domeniul educației și formării. Acest lucru le permite statelor membre să abordeze provocările identificate la nivel european, național și/sau regional. De asemenea, le ajută să evalueze progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor necesare, precum și nevoile de investiții.

În contextul strategiei pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică Europa 2020, în prima jumătate a anului sunt formulate o serie de recomandări specifice (Semestrul european) pentru a ajuta statele membre să facă față problemelor urgente.

În plus, în fiecare an, Monitorul educației și formării oferă o analiză actualizată a problematicilor, pe baza unui set de criterii de referință. Acest lucru contribuie, de asemenea, la elaborarea de politici bazate pe date concrete.