Europski semestar / Analiza po zemljama

Europska komisija tijekom europskog semestra provodi analizu zemalja u različitim područjima politike te tako podupire pametan, održiv i uključiv rast u državama članicama. To uključuje politiku obrazovanja i osposobljavanja.

O čemu je riječ?

Iako su države članice nadležne za sustave obrazovanja i osposobljavanja, EU ima ključnu ulogu u podupiranju i dopunjavanju nastojanja za poboljšanje i modernizaciju njihovih obrazovnih sustava.

U globaliziranom gospodarstvu koje se temelji na znanju Europi je potrebna izrazito stručna radna snaga kako bi se osigurala njezina konkurentnost u pogledu produktivnosti, kvalitete i inovacija. To je osobito važno u vrijeme brzih tehnoloških i društvenih promjena. Međutim, u novije se vrijeme pokazalo da postoji sve veći nerazmjer između vještina radne snage i onih koje su potrebne na tržištu rada, što dovodi do nezaposlenosti i ograničava rast.

S obzirom na to, u skladu s ciljevima iz strategije Europa 2020. prioriteti uključuju:

  • usklađivanje vještina s potrebama na tržištima rada
  • smanjenje broja osoba koje rano napuštaju školovanje na manje od 10 % te
  • povećanje udjela osoba sa završenim tercijarnim obrazovanjem na najmanje 40 %.

Kako to funkcionira?

Europska komisija tijekom europskog semestra provodi analizu zemalja u različitim područjima politike te tako podupire pametan, održiv i uključiv rast u državama članicama. To uključuje politiku obrazovanja i osposobljavanja. Državama članicama tako se omogućuje da se nose s izazovima utvrđenima na razini EU-a te na nacionalnoj i/ili regionalnoj razini. Pomaže im i u procjeni napretka u provedbi potrebnih reformi te u procjeni potreba za ulaganjima.

Zatim se u prvoj polovini godine (europski semestar) u kontekstu strategije Europa 2020. za rast i zapošljavanje izdaje niz preporuka za pojedinačne zemlje kako bi se državama članicama pomoglo u rješavanju najhitnijih pitanja.

Osim toga, svake se godine u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja navodi ažurirana analiza izazova na temelju niza referentnih vrijednosti. Time se pridonosi i donošenju politika na temelju dokaza.