Talouspolitiikan EU-ohjausjakso / maakohtaiset analyysit

Euroopan komissio suorittaa talouspolitiikan EU-ohjausjakson aikana maakohtaisia analyyseja eri politiikanaloilla tukeakseen jäsenmaita älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamisessa. Yksi näistä politiikanaloista on koulutuspolitiikka.

Mistä on kyse?

Kukin EU:n jäsenmaa on vastuussa omasta koulutusjärjestelmästään, mutta EU:lla on tärkeä rooli näiden järjestelmien parantamis- ja uudenaikaistamispyrkimysten tukijana ja täydentäjänä.

Globalisoituneessa osaamistaloudessa Eurooppa tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa pystyäkseen kilpailemaan tuottavuudessa, laadussa ja innovoinnissa. Tarve korostuu teknologian ja yhteiskunnan muuttumisen nopeutuessa. Tuoreiden tietojen mukaan osaamisen kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla on kuitenkin pahenemassa. Tämä lisää työttömyyttä ja jarruttaa kasvua.

Tässä tilanteessa EU:n prioriteetteja ovat Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti:

  • työvoiman ammattitaidon sovittaminen työmarkkinoiden tarpeisiin
  • koulunkäynnin keskeyttävien nuorten osuuden vähentäminen alle 10 prosenttiin
  • korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen vähintään 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Toimintaperiaate

Euroopan komissio suorittaa talouspolitiikan EU-ohjausjakson aikana maakohtaisia analyyseja eri politiikanaloilla tukeakseen jäsenmaita älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamisessa. Yksi näistä politiikanaloista on koulutuspolitiikka. Tämän avulla jäsenmaat voivat vastata EU:n tasolla sekä kansallisella ja/tai alueellisella tasolla havaittuihin haasteisiin. Lisäksi ne pystyvät arvioimaan edistymistä tarvittavien uudistusten toteuttamisessa sekä investointitarpeita.

Sen jälkeen – kunkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla (EU-ohjausjakso) – komissio antaa joukon maakohtaisia suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenmaita ratkaisemaan kiireellisimpiä haasteita. Ohjausjakso ja suositukset liittyvät työllisyyttä ja kasvua edistävään Eurooppa 2020 -strategiaan.

Lisäksi julkaistaan vuosittain koulutuksen seurantakatsaus, joka sisältää vertailuarvoihin perustuvan päivitetyn analyysin haasteista. Seurannan tavoitteena on lujittaa näyttöön perustuvaa toimintapolitiikkaa.