Det europæiske semester/landeanalyser

Under det europæiske semester udfører Kommissionen landeanalyser på forskellige politikområder og støtter EU-landene med at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Dette omfatter uddannelsespolitikken.

Hvad går det ud på?

Selv om medlemslandene har ansvaret for deres uddannelsessystemer, spiller EU en vigtig rolle med hensyn til at støtte og supplere deres bestræbelser på at forbedre og modernisere systemerne.

I en globaliseret og videnbaseret økonomi har Europa behov for en veluddannet arbejdsstyrke for at sikre, at vi kan konkurrere på produktivitet, kvalitet og innovation. Det gælder endnu mere i en tid med store teknologiske og samfundsmæssige forandringer. Nye tal tyder dog på, at der er et misforhold mellem arbejdsstyrkens kvalifikationer og behovet på arbejdsmarkedet, hvilket bidrager til arbejdsløshed og begrænset vækst.

I overensstemmelse med målene i Europa 2020-strategien er der derfor opstillet bl.a. følgende prioriteter:

  • at tilpasse færdighederne til arbejdsmarkedet
  • at mindske antallet af personer, som forlader skolen tidligt, til under 10 % og
  • at øge andelen af kandidater fra videregående uddannelser til mindst 40 % inden 2020.

Hvordan fungerer det?

Under det europæiske semester udfører Kommissionen landeanalyser på forskellige politikområder og støtter EU-landene med at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Dette omfatter uddannelsespolitikken. På den måde kan medlemslandene tackle de udfordringer, der er konstateret på europæisk, nationalt og/eller regionalt plan. Den hjælper dem også med at vurdere fremskridtene med at gennemføre de nødvendige reformer og investeringsbehovene.

I forbindelse med Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse udstedes der hvert første halvår (det europæiske semester) en række landespecifikke henstillinger for at hjælpe medlemslandene med at tackle de største udfordringer.

Derudover giver rapporten om uddannelsesovervågning hvert år en opdateret analyse om udfordringerne ud fra en række benchmarks. Dette bidrager også til evidensbaseret beslutningstagning.