Arbetsgrupper för utbildningsfrågor

Arbetsgrupperna hjälper länderna att hantera utbildningssystemens största utmaningar och gemensamma EU-prioriteringar.

Vad är arbetsgrupperna?

Som en del av den öppna samordningsmetoden för utbildningsfrågor (inom samarbetsramen Utbildning 2020) samarbetar kommissionen och EU-länderna i arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna hjälper länderna att hantera utbildningssystemens största utmaningar och gemensamma EU-prioriteringar.

Vad har de för uppgift?

Arbetsgrupperna hjälper EU-länderna att utveckla sin politik genom ömsesidigt lärande och kartläggning av god praxis inom utbildning.

Arbetsgruppernas resultat ska vara kopplade till Utbildning 2020-målen.