Delovne skupine ET 2020

Delovne skupine so zasnovane tako, da pomagajo državam članicam pri reševanju ključnih izzivov njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja ter pri izvajanju skupnih prednostnih nalog na evropski ravni.

Kaj so delovne skupine

Komisija in države članice sodelujejo v delovnih skupinah v okviru odprte metode koordinacije v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020, okvir za sodelovanje).

Delovne skupine so zasnovane tako, da pomagajo državam članicam pri reševanju ključnih izzivov njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja ter pri izvajanju skupnih prednostnih nalog na evropski ravni.

Kakšna je njihova vloga

Delovne skupine se osredotočajo na pomoč državam članicam pri spodbujanju snovanja politik z vzajemnim učenjem in opredeljevanjem dobrih praks na področju izobraževanja in usposabljanja.

V okviru svojih mandatov morajo delovne skupine zagotoviti rezultate, povezane s cilji ET2020.