Pracovné skupiny ET 2020

Pracovné skupiny sú vytvorené tak, aby pomáhali členským štátom pri riešení kľúčových výziev ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj spoločných priorít dohodnutých na európskej úrovni.

Čo sú to pracovné skupiny?

V rámci otvorenej metódy koordinácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (na základe tzv. rámca pre spoluprácu ET 2020) Komisia a členské štáty spolupracujú v pracovných skupinách.

Pracovné skupiny sú vytvorené tak, aby pomáhali členským štátom pri riešení kľúčových výziev ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj spoločných priorít dohodnutých na európskej úrovni.

Aká je ich úloha?

Cieľom pracovných skupín je pomôcť členským štátom pri presadzovaní rozvoja politiky prostredníctvom vzájomného učenia a identifikácie osvedčených postupov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Pracovné skupiny musia na základe svojich mandátov zabezpečiť výstupy súvisiace s cieľmi strategického rámca ET 2020.