Grupurile de lucru ET 2020

Grupurile de lucru sunt concepute pentru a ajuta statele membre să abordeze principalele provocări ale sistemelor lor de educație și formare, precum și prioritățile comune convenite la nivel european.

Ce sunt grupurile de lucru?

În cadrul metodei deschise de coordonare în domeniul educației și formării (așa-numitul cadru de cooperare „ET 2020”), Comisia și statele membre colaborează în cadrul unor grupuri de lucru.

Grupurile de lucru sunt concepute pentru a ajuta statele membre să abordeze principalele provocări ale sistemelor lor de educație și formare, precum și prioritățile comune convenite la nivel european.

Care este rolul acestora?

Grupurile de lucru se axează pe sprijinirea statelor membre în promovarea dezvoltării politicilor prin învățare reciprocă și identificarea bunelor practici în materie de educație și formare.

În baza mandatelor lor, grupurile de lucru trebuie să furnizeze rezultate legate de obiectivele ET2020.