Grupy robocze ET 2020

Grupy robocze mają za zadanie pomóc państwom członkowskim sprostać najważniejszym wyzwaniom związanym z ich systemami kształcenia i szkolenia oraz wspólnym priorytetom uzgodnionym na szczeblu europejskim.

Czym są grupy robocze?

W ramach otwartej metody koordynacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia (tzw. ET 2020, czyli strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia) Komisja i państwa członkowskie współpracują w grupach roboczych.

Grupy robocze mają za zadanie pomóc państwom członkowskim sprostać najważniejszym wyzwaniom związanym z ich systemami kształcenia i szkolenia oraz wspólnym priorytetom uzgodnionym na szczeblu europejskim.

Jaka jest ich rola?

Grupy robocze pomagają państwom członkowskim w opracowywaniu polityki poprzez wzajemne uczenie się i określanie dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Wyniki prac grup roboczych powinny być powiązane z celami ET 2020.