ET2020-werkgroepen

Er worden werkgroepen opgezet om de lidstaten te helpen bij het aanpakken van de belangrijkste problemen van hun onderwijs- en opleidingsstelsels, alsmede de gezamenlijk op Europees niveau overeengekomen prioriteiten.

Wat zijn werkgroepen?

Als onderdeel van de open coördinatiemethode in onderwijs en opleiding (in het kader van het samenwerkingskader “ET 2020”) werken de Commissie en de EU-lidstaten samen in werkgroepen.

Er worden werkgroepen opgezet om de lidstaten te helpen de belangrijkste problemen van hun onderwijs- en opleidingsstelsels, en de gezamenlijke Europese prioriteiten aan te pakken.

Wat is hun rol?

De werkgroepen helpen de lidstaten bij het bevorderen van de beleidsontwikkeling door wederzijds leren en het vaststellen van goede praktijken in onderwijs en opleiding.

Overeenkomstig hun mandaat moeten werkgroepen output leveren die verband houden met de ET2020-doelstellingen.