Gruppi ta’ Ħidma tal-ET 2020

Il-Ggruppi ta’ Ħidma huma mfassla biex jgħinu lill-Istati Membri jindirizzaw l-isfidi ewlenin tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ tagħhom, kif ukoll il-prijoritajiet komuni miftiehma fil-livell Ewropew.

X’inhuma l-Gruppi ta’ Ħidma?

Bħala parti mill-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ (taħt l-hekk imsejjaħ “ET 2020” tal-qafas ta’ kooperazzjoni), il-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkooperaw fi Gruppi ta’ Ħidma.

Il-Gruppi ta’ Ħidma huma mfassla biex jgħinu lill-Istati Membri jindirizzaw l-isfidi ewlenin tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ tagħhom, kif ukoll il-prijoritajiet komuni miftiehma fil-livell Ewropew.

X’inhu r-rwol tagħhom?

L-enfasi tal-Gruppi ta’ Ħidma hi li tingħata għajnuna lill-Istati Membri biex jitkattar l-iżvilupp tal-politika permezz tat-tagħlim reċiproku u tal-identifikazzjoni ta’ prattiki tajba fl-edukazzjoni u t-taħriġ.

Wara l-mandati tagħhom, il-Gruppi ta’ Ħidma għandhom irendu outputs marbuta mal-objettivi tal-ET2020.