„ET 2020“ darbo grupės

Darbo grupių paskirtis – padėti valstybėms narėms spręsti didžiausius jų švietimo ir mokymo sistemų uždavinius ir siekti bendrų Europos lygmens prioritetų.

Kas yra darbo grupės?

Taikydamos švietimo ir mokymo srities atvirąjį koordinavimo metodą (pagal bendradarbiavimo programą „ET 2020“) Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja darbo grupėse.

Darbo grupių paskirtis – padėti valstybėms narėms spręsti didžiausius jų švietimo ir mokymo sistemų uždavinius ir siekti bendrų Europos lygmens prioritetų.

Koks jų vaidmuo?

Darbo grupės padeda valstybėms narėms toliau plėtoti politiką mokantis vienoms iš kitų ir nustatant švietimo bei mokymo gerąją patirtį.

Pagal suteiktus įgaliojimus darbo grupės privalo pasiekti rezultatus, susijusius su programos „ET2020“ tikslais.