Radne skupine u okviru ET 2020.

Radne skupine osmišljene su kako bi pomogle državama članicama u suočavanju s ključnim izazovima u njihovim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te sa zajedničkim prioritetima koji su dogovoreni na europskoj razini.

Što su radne skupine?

Kao dio otvorene metode koordinacije u obrazovanju i osposobljavanju (u takozvanom „okviru za suradnju ET 2020.”) Komisija i države članice surađuju u radnim skupinama.

Radne skupine osmišljene su kako bi pomogle državama članicama u suočavanju s ključnim izazovima u njihovim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te sa zajedničkim prioritetima koji su dogovoreni na europskoj razini.

Koja je njihova uloga?

Radne skupine pomažu državama članicama u daljnjem razvoju politika uzajamnim učenjem i utvrđivanjem dobrih praksi u obrazovanju i osposobljavanju.

U skladu sa svojim mandatom radne skupine moraju ostvariti rezultate povezane s ciljevima okvira ET 2020.