Meithleacha ET 2020

Tá Meithleacha ceaptha cabhrú leis na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin atá roimh na córais oideachais agus oiliúna náisiúnta, agus ar na tosaíochtaí coiteanna a aontaíodh ar an leibhéal Eorpach.

Cad is Meithleacha ann?

Mar chuid den Mhodh Oscailte Comhordaithe san Oideachas agus san Oiliúint (faoin gcreat comhair “ET 2020”, mar a thugtar air), bíonn an Coimisiún agus na Ballstáit ag comhoibriú le chéile i Meithleacha.

Tá Meithleacha ceaptha cabhrú leis na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin atá roimh na córais oideachais agus oiliúna náisiúnta, agus ar na tosaíochtaí coiteanna a aontaíodh ar an leibhéal Eorpach.

Cén ról atá acu?

Is é príomhchúram na Meithleacha cabhrú leis na Ballstáit forbairt beartais a chur chun cinn tríd an bhfoghlaim fhrithpháirteach agus trí dhea-chleachtais san oideachas agus san oiliúint a aithint.

De réir an tsainordaithe atá ag na Meithleacha, ní mór dóibh torthaí a bhaineann le cuspóirí ET2020 a bhaint amach.