HK 2020 töörühmad

Töörühmad aitavad liikmesriikidel tegeleda haridus- ja koolitussüsteemide peamiste probleemide ning Euroopa tasandil kokku lepitud ühiste prioriteetidega.

Mida töörühmad endast kujutavad?

Komisjon ja liikmesriigid teevad hariduse ja koolituse valdkonna avatud koordinatsiooni meetodi raames (nn HK 2020 koostööraamistiku alusel) koostööd töörühmades.

Töörühmad aitavad liikmesriikidel tegeleda haridus- ja koolitussüsteemide peamiste probleemide ning Euroopa tasandil kokku lepitud ühiste prioriteetidega.

Milline on nende roll?

Töörühmade eesmärk on aidata liikmesriikidel edendada poliitikakujundust vastastikuse õppimise ning hariduse ja koolituse valdkonna heade tavade kindlaksmääramise kaudu.

Kooskõlas töörühmade volitustega oodatakse neilt HK 2020 eesmärkidega seotud tulemusi.