Pracovní skupiny ET 2020

Pracovní skupiny mají členským zemím pomoci při řešení hlavních problémů jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy a rovněž při dosahování společných priorit dohodnutých na evropské úrovni.

Co jsou pracovní skupiny?

V rámci otevřené metody koordinace ve vzdělávání a odborné přípravě (spolupráce ET 2020) spolupracuje Komise s členskými státy v pracovních skupinách.

Ty mají členským zemím pomoci při řešení hlavních problémů jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy a rovněž při dosahování společných priorit dohodnutých na evropské úrovni.

Jaká je jejich úloha?

Cílem pracovních skupin je pomoci členským státům při tvorbě politických opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a to vzájemnou diskusí o problematice a sdílením osvědčených postupů.

Na konci svého mandátu mají pracovní skupiny povinnost předložit výsledky odrážející cíle rámce ET2020.