Cooperarea pentru atingerea obiectivelor politicilor în domeniul educației (cadrul ET 2020)

Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”) este un forum care le permite statelor membre să facă schimb de bune practici și să învețe unele de la altele.

Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”) este un forum care le permite statelor membre să descopere și să împărtășească bune practici. El le oferă posibilitatea de a colecta și de a disemina cunoștințe și caută să promoveze reformele politicii educaționale la nivel național.

Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, vizează orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru preșcolari la învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.

ET 2020 urmărește patru obiective comune ale UE:

ET 2020 sprijină și atingerea, la nivel european, a următoarelor obiective de referință pentru anul 2020:

Cadrul este implementat printr-o varietate de mijloace și instrumente, inclusiv:

  • grupuri de lucru alcătuite din experți desemnați de statele membre și de principalele părți interesate
  • activități de învățare reciprocă, găzduite de un stat membru pentru a prezenta bunele practici existente la nivel național sau pentru a analiza o anumită problemă împreună cu alte state membre
  • evaluări inter pares în cadrul cărora un grup de state membre oferă orientări unui alt stat membru cu privire la o anumită problemă națională
  • consiliere reciprocă, în cadrul căreia o serie de omologi cu experiență din doar câteva administrații naționale oferă consiliere, la cererea unui stat membru, pentru conceperea sau punerea în aplicare a unei politici în vederea soluționării unei anumite probleme naționale.
  • monitorul educației și formării, o analiză anuală a progreselor înregistrate de statele membre în direcția îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de referință ET 2020. Rezultatele analizei sunt apoi integrate în evaluarea progreselor socioeconomice realizate de statele membre, în cadrul semestrului european
  • instrumente de referință și abordări comune care au rezultat, printre altele, din munca grupurilor de lucru sau din activitățile de învățare reciprocă
  • activități de consultare și cooperare cu părțile interesate, inclusiv cu societatea civilă și cu întreprinderile și organizațiile partenerilor sociali – ex. Summitul european pentru educație și Forumul educației, formării și tineretului
  • finanțare pentru activități care susțin politicile și pentru proiecte inovatoare, prin programul Erasmus+