Európai szakpolitikai együttműködés („Oktatás és képzés 2020”)

Az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere („Oktatás és képzés 2020”) lehetővé teszi a tagállamoknak a bevált gyakorlatok cseréjét és az egymástól való tanulást.

Az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere („Oktatás és képzés 2020”) megkönnyíti a tagállamok számára, hogy megosszák egymással bevált gyakorlataikat. A keretrendszer közös fórumot kínál az ismeretek terjesztésére és gyűjtésére, és lökést adhat a nemzeti szintű oktatásügyi reformoknak. 

A keretrendszer az egész életen át tartó tanulás elvén alapul. Ezért a kora gyermekkortól a felnőtt- és felsőoktatásig terjedően minden oktatási eredménnyel foglalkozik, továbbá a formális, a nem formális és az informális tanulásra egyaránt kiterjed.

Az Oktatás és képzés 2020 a következő négy általános uniós célt szolgálja:

Az „Oktatás és képzés 2020” program az alábbi, 2020-ig teljesítendő európai szintű referenciaértékek elérését is támogatja:

A keretrendszer megvalósításának elsődleges eszközei a következők:

  • munkacsoportok, melyeket a tagállamok és a fő érdekeltek kijelölt szakértői alkotnak;
  • az egymástól való tanulást célzó tevékenységek, melyek során az egyes tagállamok bemutatják bevált eljárásaikat, illetve más tagállamokkal együtt megtárgyalnak egy-egy kérdést;
  • szakértői értékelések a tagállamok egy csoportjának részvételével, melyek iránymutatással szolgálnak egy másik tagállamnak egy konkrét kihívás kezeléséhez;
  • partneri tanácsadás, mely abból áll, hogy bizonyos tagállamok közigazgatási szerveinek tapasztalt munkatársai szakmai segítséget nyújtanak egy erre igényt tartó tagállamnak az előtte álló kihívások kezelésére hivatott szakpolitikai intézkedések kidolgozásához és végrehajtásához;
  • az Oktatási és Képzési Figyelő, mely évente elemzi a tagállamok által elért eredményeket az Oktatás és képzés 2020 célkitűzéseinek és referenciaértékeinek megvalósítása terén. Az elemzés eredménye adalékként szolgál a tagállamok által tett általános társadalmi-gazdasági előmenetelnek az európai szemeszter keretében történő értékeléséhez;
  • közös referenciaeszközök és közelítésmódok, melyek kidolgozására többek között a munkacsoportokban és a kölcsönös tanulási tevékenységek során kerül sor;
  • konzultáció és együttműködés az érdekelt felekkel, köztük a civil társadalommal, az üzleti szereplőkkel és a szociális partnerekkel, például az európai oktatásügyi csúcstalálkozó keretében és az oktatási, képzési és ifjúsági fórumon;
  • szakpolitika-támogatási tevékenységek és innovatív projektek finanszírozása az Erasmus+ program keretében.