Europska suradnja u području obrazovnih politika (ET 2020.)

Strateški okvir za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) je forum koji državama članicama omogućuje razmjenu najbolje prakse i uzajamno učenje.

Strateški okvir za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) pruža prilike za razvoj najbolje prakse, prikupljanje i širenje znanja te promicanje reformi obrazovne politike na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Glavni pristup na kojem se temelji strateški okvir je cjeloživotno učenje. U njemu se obrađuju ishodi svih razina obrazovanja, od predškolskog odgoja do strukovnog i visokog obrazovanja odraslih. Strateški okvir obuhvaća učenje u svim kontekstima: formalnim, neformalnim i informalnim.

U strateškom okviru ET 2020. postavljena su četiri zajednička cilja EU-a:

Unutar okvira nastoje se postići sljedeće referentne vrijednosti na europskoj razini do 2020.:

Za provedbu okvira upotrebljavaju se različiti alati i instrumenti navedeni u nastavku.

  • Radne skupine sastavljene od stručnjaka koje imenuju države članice i drugih ključnih dionika.
  • Aktivnosti uzajamnog učenja kojima je domaćin određena država članica. Cilj je predstaviti postojeću dobru praksu na nacionalnoj razini ili raspraviti o određenom pitanju s drugim državama članicama.
  • Stručni pregledi uključuju skupinu država članica koja pruža smjernice drugoj državi članici o određenom nacionalnom problemu.
  • Uzajamno savjetovanje okuplja iskusne kolege iz nekolicine nacionalnih uprava kako bi savjetovali državu članicu u oblikovanju ili provedbi politike, na zahtjev te države članice radi rješavanja nekog nacionalnog problema.
  • U godišnjem pregledu obrazovanja i osposobljavanja izvješćuje se o napretku država članica u postizanju ciljeva i referentnih vrijednosti iz strateškog okvira ET 2020. Ta analiza postaje dio opće procjene društveno-ekonomskog napretka država članica u okviru europskog semestra.
  • Zajednički referentni alati i pristupi uslijedili su kao rezultat rada u okviru radnih skupina ili kao dio aktivnosti uzajamnog učenja.
  • Aktivnosti savjetovanja i suradnje s dionicima, uključujući organizacije civilnog društva, poslovne organizacije i socijalne partnere. Neki primjeri tih aktivnosti su Europski sastanak na vrhu o obrazovanju te Forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima.
  • U okviru programa Erasmus+ dostupna su sredstva za potporu politikama i inovativnim projektima.