Europæisk samarbejde om politikker (ET2020-rammen)

Strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet ("ET 2020") er et forum, som giver medlemslandene mulighed for at udveksle bedste praksis og lære af hinanden.

Strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet ("ET 2020") er et forum, som giver medlemslandene mulighed for at samarbejde om at opbygge bedste praksis. Forummet giver mulighed for at samle og dele viden og få hjælp til at forbedre de uddannelsespolitiske reformer på nationalt plan. 

Rammen bygger på tilgangen med livslang læring. Den vedrører derfor resultater lige fra førskoleundervisning til voksenuddannelse og videregående uddannelse og omfatter læring i både formelle, ikke-formelle og uformelle sammenhænge.

ET 2020 har følgende fire fælles EU-målsætninger:

ET 2020 støtter også arbejdet på at opnå følgende benchmarks på europæisk plan inden 2020:

Rammen gennemføres gennem en række værktøjer og instrumenter, som bl.a.:

  • Arbejdsgrupper bestående af eksperter udpeget af medlemslandene og vigtige interessenter.
  • Peerlæringsaktiviteter arrangeret af et medlemsland for at fremvise eksisterende god praksis på nationalt plan eller for at undersøge et særligt problem sammen med andre medlemslande.
  • Peerevalueringer, hvor en gruppe af medlemslande rådgiver et andet medlemsland om en bestemt national udfordring.
  • Peerrådgivning, hvor erfarne kolleger fra en lille række nationale administrationer samles for efter anmodning fra et medlemsland at rådgive det i, hvordan det skal udforme eller gennemføre en politik for at imødegå en bestemt national udfordring.
  • Rapporten om uddannelsesovervågning overvåger hvert år medlemslandenes fremskridt i retning af ET 2020's målsætninger og benchmarks. Denne analyse indgår i evalueringen af medlemslandenes bredere socioøkonomiske fremskridt i forbindelse med det europæiske semester.
  • Fælles referenceværktøjer og tilgange udarbejdet som resultat af bl.a. arbejdet i arbejdsgrupperne eller som led i fælles læringsaktiviteter.
  • Hørings- og samarbejdsaktiviteter med interessenter som civilsamfundsorganisationer, erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedsorganisationer – f.eks. det europæiske uddannelsestopmøde og European Education, Training and Youth Forum.
  • Finansiering af politikstøtteaktiviteter og innovative projekter gennem Erasmus+.