Entreprenörskap i utbildningen

Att främja företagaranda och entreprenörskap hos enskilda personer, organisationer och företag är ett viktigt politiskt mål för EU och medlemsländerna.

Vad gör EU för att främja entreprenörskapsutbildning?

Kunskaper i entreprenörskap är en viktig färdighet för EU-invånarnas personliga och yrkesmässiga utveckling. Det bidrar också till EU:s konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt.

Om entreprenörskap förs in som en nyckelkompetens i utbildningen lär vi oss att bli mer företagsamma och hitta innovativa lösningar på samhällsproblem. Vi uppmuntras också att utforma produkter med samhällsekonomiskt mervärde.

Entreprenörskap stöds genom programmet Erasmus+ som ger dig möjlighet att studera eller praktisera utomlands eller delta i strategiska partnerskapsprojekt.

EU har tagit fram riktlinjer för att föra in entreprenörskap i utbildningen och verktyg som stöder utvecklingen av en entreprenörsanda hos EU-invånarna, t.ex. Heinnovate för högre utbildning.