Entreprenörskap i utbildningen

Att främja företagaranda och entreprenörsförmåga hos organisationer och enskilda är ett viktigt politiskt mål för EU och medlemsländerna.

Vad handlar det om?

Entreprenörskap är en viktig kompetens för livslångt lärande. Det handlar om att kunna ta vara på möjligheter och idéer och omvandla dem till konkreta projekt som har ett värde för andra.

Utbildning i entreprenörskap lär oss att bli ansvarstagande och företagsamma. Utbildningen omfattar ett brett spektrum av läranderesultat och bidrar till att utveckla de färdigheter, kunskaper och attityder som behövs för att skapa kreativa idéer, nå mål och driva kulturella, sociala eller kommersiella projekt.

Att främja företagaranda och entreprenörsförmåga hos organisationer och enskilda är ett viktigt politiskt mål för EU och medlemsländerna.

Möjligheter för skolor och lärosäten

Entreprenörskapsutbildning handlar om att ge unga möjlighet att utveckla de färdigheter de behöver i livet och arbetet. Tack vare programmet Erasmus+ kan de studera eller praktisera utomlands eller delta i strategiska partnerskapsprojekt.

Det finns EU-riktlinjer för att föra in entreprenörskap i undervisningen och verktyg som kan bidra till din institutions företagarpotential, t.ex. Heinnovate för högre utbildning.