Podjetništvo v izobraževanju

Spodbujanje podjetniške miselnosti in podpiranje podjetnosti evropskih državljanov in organizacij sta ključna cilja politik EU in držav članic.

Za kaj gre

Podjetništvo je ključna kompetenca vseživljenjskega učenja ter pomeni zmožnost uresničevanja priložnosti in idej ter njihovo pretvarjanje v vrednost za druge.

Podjetniško izobraževanje pripravlja ljudi, da postanejo odgovorni in podjetni posamezniki ter vključuje širok razpon učnih rezultatov in pomaga pri razvoju veščin, spretnosti in znanja. Zajema tudi pristope, ki spodbujajo snovanje ustvarjalnih rešitev, doseganje ciljev in vodenje projektov s kulturno, socialno ali poslovno vrednostjo.

Spodbujanje podjetniške miselnosti in podpiranje podjetnosti evropskih državljanov in organizacij sta ključna cilja politik EU in držav članic.

Možnosti za izobraževalce in izobraževalne institucije

Podjetniško izobraževanje omogoča mladim, da razvijejo spretnosti, ki jih potrebujejo za življenje in delo. Ta prednostna naloga v celoti podpira program Erasmus+, in sicer tako za ljudi, ki študirajo in se usposabljajo v tujini, kot za tiste, ki sodelujejo v okviru projektov strateških partnerstev.

Smernice EU pomagajo pri vključevanju podjetništva v poučevanje in učenje ter uporabi orodij pri razvoju podjetniškega potenciala izobraževalnih ustanov, kot je denimo orodje za samoocenjevanje HEInnovate v visokošolskem izobraževanju.