Ondernemerschap in het onderwijs

De bevordering van de ondernemingszin en ondernemerskwaliteiten van Europese burgers en organisaties is een belangrijke beleidsdoelstelling van de EU en de lidstaten.

Waar gaat het om?

Ondernemerschap is een van de sleutelcompetenties van een leven lang leren. Onder ondernemerschap verstaan we het vermogen om kansen te benutten en om te zetten in dingen die waarde hebben voor anderen.

Ondernemerschapsonderwijs probeert mensen op te leiden tot verantwoordelijke en ondernemende individuen. Het omvat een hele reeks leerdoelen die bijdragen tot de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om creatieve ideeën te ontwikkelen, doelstellingen te bereiken en projecten van culturele, sociale of commerciële waarde te beheren.

De bevordering van de ondernemingszin en ondernemerskwaliteiten van Europese burgers en organisaties is een belangrijke beleidsdoelstelling van de EU en de lidstaten.

Mogelijkheden voor leerkrachten en onderwijsinstellingen

Ondernemerschapsonderwijs moet jonge mensen de kans geven de vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben in hun verdere leven en hun werk. Dit is ook de rode draad van het Erasmus+-programma, zowel in buitenlandse studies en stages als in strategische partnerschapsprojecten.

Er zijn EU-richtsnoeren die u kunnen helpen om ondernemerschap te integreren in uw lessen. Er zijn ook hulpmiddelen om het ondernemerspotentieel van uw onderwijsinstelling te verbeteren, zoals HEInnovate voor hoger onderwijs.