L-intraprenditorija fl-edukazzjoni

Il-promozzjoni ta’ mentalità imprenditorjali u t-trawwim tal-kapaċità intraprenditorjali taċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet Ewropej hija objettiv ta’ politika prinċipali għall-UE u l-Istati Membri.

Dwar xiex?

L-intraprenditorija hija kompetenza ewlenija għat-tagħlim tul il-ħajja. Hija tirreferi għall-kapaċità li wieħed jaġixxi skont l-opportunitajiet u l-ideat li jinqalgħu u jittrasformahom f’valuri għall-oħrajn.

L-edukazzjoni intraprenditorjali tipprepara lin-nies ikunu aktar responsabbli u persuni intraprendenti. Din tinkludi firxa wiesgħa ta’ riżultati ta’ tagħlim u tgħin biex tiżviluppa l-ħiliet, l-għarfien u l-attitudnijiet meħtieġa biex jiġu ġġenerati ideat kreattivi, jinkisbu l-miri, jiġu ġestiti proġetti ta’ valur kulturali, soċjali jew kummerċjali.

Il-promozzjoni ta’ mentalità imprenditorjali u t-trawwim tal-kapaċità intraprenditorjali taċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet Ewropej hija objettiv ta’ politika prinċipali għall-UE u l-Istati Membri.

Opportunitajiet għall-Edukaturi u l-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni

L-edukazzjoni intraprenditorjali hija dwar il-possibilità li ż-żgħażagħ jiżviluppaw il-ħiliet li jeħtieġu għall-ħajja u għax-xogħol. Din hija prijorità appoġġjata b’mod wiesa’ fl-Erasmus+ kollu, kemm għall-persuni li jistudjaw jew jitħarrġu barra minn pajjiżhom kif ukoll fi proġetti ta’ sħubiji strateġiċi.

Hemm linji gwida fil-livell tal-UE li jistgħu jgħinuk biex jintegraw l-intraprenditorija fit-tagħlim tiegħek, jew fl-għodod li jappoġġjaw il-potenzjal intraprenditorjali tal-istituzzjoni tal-edukazzjoni tiegħek, bħal HEInnovate għall-edukazzjoni għolja.