Uzņēmējdarbība izglītībā

Uzņēmēja domāšanas veida veicināšana un Eiropas iedzīvotāju un organizāciju uzņēmējdarbības spēju izkopšana ir svarīgs politikas mērķis gan ES, gan atsevišķās dalībvalstīs.

Par ko ir runa?

Uzņēmējdarbība ir viena no mūžizglītības pamatkompetencēm. Tā ir spēja izmantot izdevības un idejas un pārvērst tās par vērtībām citiem.

Mācības uzņēmējdarbības jomā palīdz cilvēkiem attīstīt atbildības sajūtu un uzņēmību. Turklāt viņi var gūt daudzveidīgus mācību rezultātus un pilnveidot prasmes, zināšanas un attieksmi, kas savukārt ļauj attīstīt radošas idejas, sasniegt mērķus un pārvaldīt projektus ar kultūras, sociālu vai komerciālu vērtību.

Dalībvalstīs un ES kopumā uzņēmēja domāšanas veida veicināšana un Eiropas iedzīvotāju un organizāciju uzņēmējdarbības spēju izkopšana ir svarīgs politikas mērķis.

Iespējas izglītības iestādēm un mācībspēkiem

Uzņēmējdarbības izglītība sniedz jauniešiem iespēju attīstīt prasmes, kas vajadzīgas privātajā un darba dzīvē. Domājot par tiem iedzīvotājiem, kas studē vai mācās ārzemēs, un par stratēģiskās partnerības projektiem, šī prioritāte tiek plaši atbalstīta programmā “Erasmus+”.

Pastāv ES līmenī formulētas pamatnostādnes, kas palīdzēs jums integrēt uzņēmējdarbību mācīšanas un mācīšanās procesā. Ir arī rīki, kuri atbalstīs jūsu izglītības iestādes uzņēmējdarbības potenciālu, piemēram, “HEInnovate” augstākās izglītības jomā.