Poduzetništvo u obrazovanju

Promicanje poduzetničkog duha i njegovanje poduzetničkog kapaciteta europskih građana i organizacija jedan je od ključnih ciljeva politike EU-a i država članica.

O čemu je riječ?

Poduzetništvo je ključna kompetencija za cjeloživotno učenje. Odnosi se na sposobnost djelovanja na temelju prilika i ideja te njihovo pretvaranje u vrijednost za druge.

Poduzetničkim obrazovanjem ljude se priprema na to da budu odgovorni i poduzetni. Ono uključuje širok raspon ishoda učenja i pomaže u razvoju vještina, znanja i stavova potrebnih za nastanak kreativnih ideja, postizanje ciljeva te upravljanje projektima od kulturne, socijalne ili komercijalne vrijednosti.

Promicanje poduzetničkog duha i njegovanje poduzetničkog kapaciteta europskih građana i organizacija jedan je od ključnih ciljeva politike EU-a i država članica.

Prilike za nastavnike i obrazovne ustanove

Cilj poduzetničkog obrazovanja jest omogućiti mladima da razviju vještine koje su im potrebne za život i rad. To je prioritet koji se uvelike podupire u programu Erasmus+, kako za osobe koje studiraju ili se osposobljavaju u inozemstvu, tako i u okviru projekata strateškog partnerstva.

Na razini EU-a postoje smjernice kojima se možete poslužiti kako biste poduzetništvo uključili u svoje poučavanje i učenje te alati za potporu poduzetničkom potencijalu vaše obrazovne ustanove, primjerice alat HEInnovate za visoko obrazovanje.