Yrittäjyyden edistäminen koulutuksessa

Yrittäjyysmentaliteetin edistäminen ja EU:n kansalaisten ja organisaatioiden yrittäjävalmiuksien kehittäminen on yksi EU:n ja sen jäsenmaiden keskeisistä tavoitteista.

Mistä on kyse?

Yrittäjyys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Sillä tarkoitetaan kykyä tarttua tilaisuuteen ja ideoihin ja muuntaa niitä muille merkityksellisiksi arvoiksi.

Yrittäjyyskoulutus valmistaa ihmisiä vastuullisuuteen ja yrittäjyyteen. Se on laaja-alaista ja auttaa kehittämään sellaisia taitoja ja asenteita, joita tarvitaan luovien ideoiden tuottamiseen, tavoitteiden saavuttamiseen sekä kulttuurista, yhteiskunnallista tai kaupallista arvoa omaavien projektien hallintaan.

Yrittäjyysmentaliteetin edistäminen ja EU:n kansalaisten ja organisaatioiden yrittäjävalmiuksien kehittäminen on yksi EU:n ja sen jäsenmaiden keskeisistä tavoitteista.

Kouluttajat ja koulutuslaitokset

Yrittäjyyskoulutuksen ytimessä on nuorten auttaminen elämässä ja työmaailmassa tarvittavien taitojen kehittämisessä. Tämä on keskeisellä sijalla Erasmus+ -ohjelmassa, ja se koskee niin ulkomailla opiskelevia ja kouluttautuvia ihmisiä kuin strategisia kumppanuushankkeitakin.

EU:n tasolla sovitut suuntaviivat auttavat yhdistämään yrittäjyyden opetukseen ja oppimiseen, ja EU-välineiden – kuten korkeakoulujen HEInnovate – avulla voidaan tukea koulutuslaitosten yrittäjyyspotentiaalia.