Ettevõtlusharidus

Euroopa kodanike ja organisatsioonide ettevõtliku meelelaadi edendamine ja ettevõtlussuutlikkuse suurendamine on ELi ja liikmesriikide üks peamisi hariduspoliitilisi eesmärke.

Millega on tegemist?

Ettevõtlikkus on üks elukestva õppe võtmepädevusi. See tähendab võimet haarata kinni headest võimalustest ja ideedest ning luua nende abil midagi väärtuslikku ka teiste jaoks.

Ettevõtlusharidus valmistab inimesi ette olema vastutustundlikud ja ettevõtlikud. See hõlmab erinevaid õpiväljundeid ning aitab arendada oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis on vajalikud loominguliste ideede genereerimiseks, eesmärkide saavutamiseks ning kultuurilise, sotsiaalse või kaubandusliku väärtusega projektide juhtimiseks.

Euroopa kodanike ja organisatsioonide ettevõtliku meelelaadi edendamine ja ettevõtlussuutlikkuse suurendamine on ELi ja liikmesriikide üks peamisi hariduspoliitilisi eesmärke.

Võimalused haridustöötajatele ja -asutustele

Ettevõtlushariduse mõte on aidata noortel arendada eluks ja tööks vajalikke oskusi. See on prioriteet, mida toetavad kõik programmi Erasmus+ osad nii välismaal õppivate või koolitusel viibivate inimeste kui ka strateegiliste partnerlusprojektide puhul.

ELi tasandil on olemas suunised, mis aitavad teil integreerida ettevõtlust oma õpetamis- ja õppimismeetoditesse, ning vahendid, mis toetavad teie haridusasutuse ettevõtluspotentsiaali, nagu näiteks HEInnovate kõrghariduse jaoks.