Ettevõtlus hariduses

ELi kodanike, ettevõtjate ja organisatsioonide ettevõtliku meelelaadi edendamine on ELi ja selle liikmesriikide üks peamisi hariduspoliitilisi eesmärke.

Mida teeb EL ettevõtlusalase hariduse edendamiseks?

Ettevõtlikkus on väärtuslik oskus ELi kodanike jaoks nii nende isikliku kui ka kutsealase arengu seisukohast. Ettevõtlusalane haridus on oluline Euroopa konkurentsivõime ja Euroopa majanduse jätkuva kasvu jaoks.

Ettevõtlusalase hariduse edendamine võtmepädevusena julgustab ELi kodanikke olema ettevõtlikud ja leidma uuenduslikke lahendusi ühiskonnaprobleemidele ning arendama sotsiaal-majandusliku lisaväärtusega tooteid.

Ettevõtlikkust toetatakse erinevate Erasmus+ programmi meetmete kaudu, mis käsitlevad nii õppimist ja koolitust kui ka osalemist strateegilise partnerluse projektides välismaal. EL on koostanud suunised ettevõtlikkuse edendamiseks hariduses ja koolituses.

Lisaks on loodud mitmeid vahendeid ettevõtliku meelelaadi kujundamiseks ELi kodanike seas. Üheks neist on kõrgkoolidele mõeldud HEInnovate.