Iværksætterkultur i uddannelserne

Det har høj prioritet for EU og medlemslandene at booste iværksætterkulturen og iværksætterevnen hos borgere og organisationer i Europa.

Hvad er iværksætterkultur i uddannelserne?

Iværksætterånd er en vigtig kompetence, når det drejer sig om livslang læring. Det betyder evnen til at handle ud fra nye muligheder og idéer og omsætte dem til noget, der har værdi for andre.

Iværksætteruddannelse gør de studerende i stand til at tage ansvar og initiativ. De lærer en lang række forskellige kompetencer og får både de færdigheder, den viden og den holdning, der er nødvendig for at udvikle kreative ideer, nå deres mål og lede projekter af kulturel, social eller kommerciel værdi.

Det har høj prioritet for EU og medlemslandene at booste iværksætterkulturen og iværksætterevnen hos borgere og organisationer i Europa.

Muligheder for undervisere og undervisningsinstitutioner

Iværksætteruddannelse handler om at sætte unge i stand til at få de færdigheder, de har brug for i deres liv og arbejde. Denne tankegang understøttes bredt af Erasmus+, både for personer, der ønsker at studere eller få praktikophold i udlandet, og for strategiske partnerskabsprojekter.

EU har udviklet retningslinjer, der hjælper dig til at indføre iværksætteri i undervisning og læring, og værktøjer, der understøtter iværksætterpotentialet i din uddannelsesinstitution, bl.a. HEInnovate til videregående uddannelser.