Educație, pentru locuri de muncă și creștere economică

Educația și formarea sunt esențiale atât pentru progresul economic, cât și pentru progresul social. Alinierea competențelor la nevoile pieței forței de muncă joacă un rol esențial în acest sens.

Despre ce este vorba?

Educația și formarea sunt esențiale atât pentru progresul economic, cât și pentru progresul social. Alinierea competențelor la nevoile pieței forței de muncă joacă un rol esențial în acest sens. În cadrul strategiei Europa 2020, concepute pentru a face față crizei economice, UE a stabilit obiective pentru reducerea numărului de cazuri de abandon școlar sub 10% și creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior la cel puțin 40%, până în 2020.

De ce este necesar acest lucru?

Într-o economie din ce în ce mai globalizată și mai bazată pe cunoaștere, Europa are nevoie de mână de lucru calificată pentru a rămâne competitivă la nivel de productivitate, calitate și inovare.

Totuși, o serie de date recente arată că 20% din populația activă a UE prezintă deficiențe de citire, scriere și calcul. La aceasta se adaugă neconcordanța tot mai mare dintre competențele pe care le dobândesc oamenii și cererea de pe piața muncii. Toți acești factori contribuie la creșterea șomajului și la limitarea creșterii economice. Educația și formarea profesională stimulează, de asemenea, dezvoltarea personală și cetățenia activă și promovează echitatea, incluziunea și coeziunea socială.

Cum funcționează?

Deși responsabilitatea în ceea ce privește sistemele de educație și formare le revine statelor membre, UE joacă un rol determinant în sprijinirea și completarea eforturilor pe care acestea le depun pentru a-și îmbunătăți și moderniza sistemele de învățământ.

Obiectivele, instrumentele și modalitățile de cooperare la nivel european sunt descrise în cadrul strategic „Educație și formare 2020” (ET 2020), valabil până în 2020.

Progresele sunt monitorizate cu ajutorul unor indicatori și în raport cu un set de etaloane. În cadrul Strategiei Europa 2020 și al semestrului european:

  • UE efectuează analize de țară pentru a ajuta statele membre să își amelioreze politica în domeniul educației și formării profesionale. Aceste analize răspund provocărilor identificate la nivel național, regional și european și își propun să sprijine învățarea reciprocă și schimbul de bune practici, să identifice nevoile în materie de investiții și să evalueze progresele înregistrate. Țările UE primesc anual orientări specifice cu privire la reformele prioritare („recomandări specifice fiecărei țări”).
  • De asemenea, UE promovează numeroase activități de consultare și cooperare cu părțile interesate, printre care prestatori de servicii educaționale, societatea civilă, întreprinderi și parteneri sociali.

Forumul „Educație, formare și tineret” este o platformă anuală care le permite părților interesate să facă schimb de idei în materie de educație, formare și tineret.