Obrazovanje za zapošljavanje i rast

Obrazovanje i osposobljavanje ključni su za gospodarski i socijalni napredak. Pritom je najvažnije uskladiti vještine s potrebama na tržištu rada.

O čemu je riječ?

Obrazovanje i osposobljavanje ključni su za gospodarski i socijalni napredak. Pritom je najvažnije uskladiti vještine s potrebama na tržištu rada. Jednako tako, u okviru strategije Europa 2020. za odgovor na gospodarsku krizu EU je postavio sljedeće ciljeve: smanjenje broja osoba koje rano napuštaju školovanje na manje od 10 % te povećanje udjela osoba sa završenim tercijarnim obrazovanjem na najmanje 40 % do 2020.

Zašto je to potrebno?

U gospodarstvu koje se sve više globalizira i temelji na znanju, Europi je potrebna izrazito stručna radna snaga kako bi se osigurala njezina konkurentnost u pogledu produktivnosti, kvalitete i inovacija.

No, nedavno se pokazalo da 20 % stanovništva EU-a u radnoj dobi ima slabe vještine pismenosti i matematičke pismenosti. Time se dodatno povećava sve veći nerazmjer između vještina koje ljudi stječu i onoga što se traži na tržištu rada. Ti čimbenici pridonose nezaposlenosti i ograničavaju rast. Obrazovanjem i osposobljavanjem potiču se osobni razvoj i aktivno građanstvo te se promiču pravednost, socijalna uključenost i kohezija.

Kako to funkcionira?

Iako su države članice nadležne za sustave obrazovanja i osposobljavanja, EU ima ključnu ulogu u podupiranju i dopunjavanju nastojanja za poboljšanje i modernizaciju njihovih obrazovnih sustava.

Ciljevi, instrumenti i mehanizmi za zajednički rad na razini EU-a opisani su u strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.). Okvir je na snazi do 2020.

Napredak se prati uz pomoć pokazatelja i skupa referentnih vrijednosti. U okviru strategije Europa 2020. i europskog semestra:

  • EU provodi analizu pojedinačnih zemalja tijekom razvoja njihovih politika obrazovanja i osposobljavanja. Te politike odgovor su na izazove utvrđene na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini, a cilj im je podržati uzajamno učenje i razmjenu najboljih praksi, utvrditi potrebe u pogledu ulaganja te procijeniti napredak. Zemlje EU-a svake godine dobivaju konkretne smjernice o prioritetnim reformama („preporuke za pojedine zemlje”).
  • EU promiče i brojne aktivnosti savjetovanja i suradnje u koje su uključeni dionici poput pružatelja obrazovnih usluga, civilnog društva, poduzeća i organizacija socijalnih partnera.

Forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima godišnja je platforma za razmjenu stajališta različitih dionika u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.