Vzdelávanie a migranti

Vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní pomoci migrantom a utečencom, ktorí sa chcú usadiť v nových krajinách a adaptovať sa v novom prostredí. Pre vzdelávacie inštitúcie a organizácie môžu byť prínosom usmernenia a osvedčené postupy o tom, ako prispôsobiť poskytovanie vzdelávania potrebám migrantov.

O čo ide?

Vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní pomoci migrantom a utečencom, ktorí sa chcú usadiť v nových krajinách a adaptovať sa v novom prostredí. Pre vzdelávacie inštitúcie a organizácie môžu byť prínosom usmernenia a osvedčené postupy o tom, ako prispôsobiť poskytovanie vzdelávania potrebám migrantov.

Súčasné iniciatívy

Európska komisia uľahčuje výmenu osvedčených postupov v oblasti integrácie migrantov medzi členskými štátmi prostredníctvom činností vzájomného učenia. Tieto činnosti podporujú aj vytváranie sietí medzi tvorcami politík a umožňujú im lepšie riešiť súčasné a budúce výzvy.

Prostredníctvom programu Erasmus+ financuje Komisia projekty a ďalšie činnosti zamerané na integráciu migrantov do vzdelávacieho procesu.

Európska komisia spolufinancuje sieť SIRIUS. Táto sieť podporuje vzdelávanie detí a mladých ľudí s migrantským pôvodom prostredníctvom strategických činností na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, pričom spája výskumných pracovníkov, tvorcov politík, odborníkov z praxe v oblasti vzdelávania migrantov, ako aj samotných migrantov a utečencov.

 

Vzájomné učenie sa s cieľom riešiť výzvy spojené s migráciou vo Švédsku