Educația și migranții

Este esențial ca migranții și refugiații să aibă acces la educație pentru a se stabili într-o nouă țară și pentru a se adapta la un nou mediu. Instituțiile și organizațiile din domeniul educației pot beneficia de orientări și exemple de bune practici cu privire la adaptarea ofertei de educație pentru migranți.

Despre ce este vorba

Este esențial ca migranții și refugiații să aibă acces la educație pentru a se stabili într-o nouă țară și pentru a se adapta la un nou mediu. Instituțiile și organizațiile din domeniul educației pot beneficia de orientări și exemple de bune practici cu privire la adaptarea ofertei de educație pentru migranți.

Măsuri luate până în prezent

Comisia Europeană facilitează schimbul de bune practici între statele membre privind integrarea migranților, prin activități de învățare reciprocă. Aceste activități promovează, de asemenea, crearea de rețele între factorii de decizie și le permit acestora să abordeze mai bine provocările actuale și viitoare.

Prin intermediul programului Erasmus+, Comisia finanțează proiecte și alte activități legate de integrarea migranților în educație.

Comisia Europeană cofinanțează rețeaua SIRIUS. Această rețea sprijină educația copiilor și a tinerilor care provin din familii de migranți, prin activități strategice la nivel național și internațional, reunind cercetători, factori de decizie, specialiști din domeniul educației pentru migranți, precum și migranți și refugiați.

 

Să învățăm unii de la alții pentru a aborda provocările în materie de migrație în Suedia