Edukacja a imigranci

Edukacja ma pierwszorzędne znaczenie dla integracji imigrantów i uchodźców w nowych krajach i społecznościach. Instytucje i organizacje edukacyjne mają do dyspozycji wytyczne i informacje na temat dobrych praktyk, które pomogą im dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb imigrantów.

Informacje podstawowe

Edukacja ma pierwszorzędne znaczenie dla integracji imigrantów i uchodźców w nowych krajach i społecznościach. Instytucje i organizacje edukacyjne mają do dyspozycji wytyczne i informacje na temat dobrych praktyk, które pomogą im dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb imigrantów.

Jakie działania są podejmowane?

Komisja Europejska rozpowszechnia wśród krajów członkowskich UE informacje na temat sprawdzonych praktyk w zakresie integracji imigrantów, prowadząc działania edukacyjne. Działania te promują także tworzenie sieci kontaktów między politykami, pozwalają im skuteczniej radzić sobie z aktualnymi wyzwaniami i przygotowywać się na nowe.

W ramach programu Erasmus+ Komisja finansuje projekty i inne działania na rzecz edukacyjnej integracji imigrantów.

Komisja Europejska współfinansuje sieć SIRIUS. SIRIUS wspiera edukację dzieci i młodzieży ze środowisk imigrantów poprzez działania strategiczne na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Sieć wspiera współpracę naukowców, polityków, osób zaangażowanych w kształcenie imigrantów, a także samych imigrantów i uchodźców.

 

Edukacja pomaga rozwiązywać problemy związane z imigracją w Szwecji