Onderwijs en migranten

Onderwijs is onmisbaar om migranten en vluchtelingen te helpen een plaats te vinden in een nieuw land. Begeleiding en overname van beproefde methoden kunnen onderwijsinstellingen en -organisaties helpen om het onderwijsaanbod af te stemmen op migranten.

Waar gaat het om?

Onderwijs is onmisbaar om migranten en vluchtelingen te helpen een plaats te vinden in een nieuw land. Begeleiding en overname van beproefde methoden kunnen onderwijsinstellingen en -organisaties helpen om het onderwijsaanbod af te stemmen op migranten.

Wat is er al gedaan?

De Europese Commissie bevordert het uitwisselen van goede praktijken voor de integratie van migranten in de EU-landen door middel van wederzijds leren. Zo worden ook netwerken gevormd tussen beleidsmakers,waardoor zij huidige en toekomstige uitdagingen beter kunnen aanpakken.

Via het Erasmus+-programma financiert de Commissie projecten en andere activiteiten voor de integratie van migranten in het onderwijs.

De Europese Commissie geeft cofinanciering aan het SIRIUS-netwerk. Dit netwerk ondersteunt het onderwijs aan kinderen en jongeren met een migratieachtergrond via strategische activiteiten op nationaal en internationaal niveau, waarbij onderzoekers, beleidsmakers, praktijkmensen op het gebied van de opleiding van migranten, en migranten en vluchtelingen zelf worden betrokken.

 

Leren van elkaar om migratieproblemen in Zweden aan te pakken