Izglītība un migranti

Lai migranti un bēgļi varētu iedzīvoties jaunajās valstīs un pielāgoties jaunajai videi, ir izšķirīgi svarīgi, lai viņiem būtu piekļuve izglītībai. Norādījumi un labas prakses piemēri var palīdzēt izglītības iestādēm un organizācijām pielāgot izglītības piedāvājumu migrantiem.

Par ko ir runa?

Lai migranti un bēgļi varētu iedzīvoties jaunajās valstīs un pielāgoties jaunajai videi, ir izšķirīgi svarīgi, lai viņiem būtu piekļuve izglītībai. Norādījumi un labas prakses piemēri var palīdzēt izglītības iestādēm un organizācijām pielāgot izglītības piedāvājumu migrantiem.

Kas tiek darīts?

Eiropas Komisija, piedāvājot savstarpējās mācīšanās iespējas, sekmē labas prakses apmaiņu dalībvalstu starpā migrantu integrācijas jomā. Šāda darbība arī veicina politikas veidotāju tīklošanos un palīdz viņiem efektīvāk stāties pretī pašreizējiem un turpmākiem izaicinājumiem.

Ar programmu “Erasmus+” Komisija finansē projektus un citus pasākumus, kuru mērķis ir integrēt migrantus izglītības sistēmā.

Eiropas Komisija sniedz līdzfinansējumu SIRIUS tīklam. Īstenojot stratēģiskus pasākumus valsts un starptautiskā līmenī, kuros apvienojas pētnieki, politiķi, migrantu izglītībā iesaistītie mācībspēki, kā arī paši migranti un bēgļi, šis tīkls atbalsta migrantu izcelsmes bērnus un jauniešus.

 

Savstarpēja mācīšanās, lai pārvarētu migrācijas izaicinājumus Zviedrijā